0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura22. 12. 20026 minut

Cenzura přichází z nevědomí

Kamila Karhanová

Když počátkem tohoto roku zemřel v Paříži sociolog Pierre Bourdieu, české sdělovací prostředky si této události téměř nepovšimly. Světově uznávaný odborník se za svého života naopak o svět masových médií zajímal velmi důkladně. Dokazuje to i výbor několika jeho esejů, který pod názvem O televizi vydalo letos brněnské nakladatelství Doplněk. Nejde o první práci P. Bourdieua přeloženou do češtiny, na rozdíl od prvních dvou titulů – Teorie jednání (1998) a Nadvlády mužů (2000) – se ale v tomto výboru autor obrací k širší, laické veřejnosti. Přestože názvy podkapitol titulního eseje (francouzsky Sur la television, 1996) jako Zápasy, které soudcuje peoplemetr či Síla banalizace by mohly při letmém listování ve čtenáři snadno vzbudit dojem, že má před sebou další ze série „intelektuálských nářků“ a banálních pravd o stále povrchnějším světě médií, Bourdieu jde naštěstí hlouběji. Jeho originální analýza role masových médií v dnešní západní společnosti překonává každodenní konverzační kritiku žurnalismu i popisy známých jevů z příruček masové komunikace.

Spolčení (ne)vzdělanců

Reklama

Bourdieu odmítá vysvětlovat fungování světa médií pouze jako důsledek ekonomických podmínek; takový pohled považuje za „krátkozraký materialismus, spojený s marxistickou tradicí, který nic nevysvětluje, který jenom pranýřuje, aniž přináší jakékoli pochopení“. Kritici, kteří příčinu všeho zla v českých novinách spatřují v německých vlastnících,…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc