0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře18. 3. 20016 minut

Alláh vám to nedaruje

Letošní rok vyhlásila Organizace spojených národů za rok dialogu mezi kulturami. V Afghánistánu, zemi, kterou kdysi protínala karavanní hedvábná cesta z Číny k Arabskému a Středozemnímu moři a která po staletí přijímala bohaté kulturní podněty z Východu i Západu, však vládne režim, který na tento záměr odpověděl svéráznou, z pohledu Evropana nepochopitelnou destruktivní akcí. Milice tálibánů, což v překladu znamená „studentů islámských věd“, zničily zřejmě už většinu jedinečných buddhistických, helénistických i dalších památek, které se na území pod jejich kontrolou - celkem 90 procent celé země - nacházely. To vše ve jménu zatvrzelého, nesnášenlivého pojetí islámu. Už několik dnů a týdnů tak lze říci, že materiální doklady slavné a pestré minulosti Afghánistánu patřily k cenným pokladům světového kulturního dědictví. Nezbývá než začít používat čas minulý. Rozkaz k rozboření památek z předislámské minulosti, včetně dvou světoznámých obřích soch Buddhy v Bámjánu, vydal 26. února tálibánský vůdce mulla Mohammad Omar, muž, který se nikdy nenechal vyfotografovat a vládne z tajemné poloskrytosti. Ještě před rokem ujišťoval, že památky, už poškozené nedávnými vleklými boji i vrypy sovětských vojáků, zůstanou uchovány. Nyní je vše jinak.

Kašleme na to, co říká svět

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Ničení soch vyvolalo ve světě úžas a pobouření. Kofi Annan, generální tajemník OSN, tálibány naléhavě vyzval, aby jedinečné a nenahraditelné kulturní dědictví nechali na pokoji. Osobně se…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc