0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Zahraničí14. 3. 19999 minut

Studená válka v tropech

Michal Giboda

Americká televizní stanice CNN vysílala 21. února další díl seriálu „Studená válka“. Již osmnáctá epizoda nesla titul „Zadní dvorek“ a věnovala se občanským válkám, eskadrám smrti, revolucionářům a kontrarevolucionářům ve Střední Americe. Hodinový pořad ukázal tento region (Guatemala, Honduras, Nikaragua, Salvador) jako bitevní pole téměř třicetileté války mezi Sovětským svazem a Spojenými státy o velmocenské pozice ve světě. Potomci slavných Mayů, nejprve kolonizovaní Španěly a později ovládaní arogantními generály a zbohatlými statkáři, tedy dvěma skupinami s většinovým genetickým fondem conquistadorů, se stali nástrojem a obětí levicových i pravicových proroků. Ale nejde jen o historii. Studená válka uhasla, nicméně středoamerickým venkovanům, tedy skupině s většinovým genetickým fondem původních obyvatel, zůstala stejně velká bída.

Komunismus v Americe

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Washington očekával vstup SSSR na americký kontinent ještě před studenou válkou. Trvající bída a ostré sociální rozdíly tvořily vhodný substrát pro vidinu společnosti „rovných“. Převládající katolické náboženství spolu se španělštinou bylo sjednocujícím prvkem, což usnadňovalo prostupnost hranic pro ideologie i lidi. To na straně jedné. Na druhé straně bylo vlastnictví půdy v rukou několika statkářů či americké United Fruit Company v zemích, kde zemědělství tvoří páteř národní ekonomiky. Ti chytřejší využili faktu, že obdělávatelé půdy neměli její vlastnictví stvrzeno úředně, a z vlastníků se…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc