0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře19. 4. 19984 minuty

Když se řekne dohoda

14-mobr-23-petracek2.gif • Autor: Respekt

Řečeno hodně natvrdo: co jsme nedokázali my a sudetští Němci před nástupem Hitlera, totiž dohodnout se na oboustranně přijatelném modelu soužití, dokázalo teď Severní Irsko. Takto by se dala u nás chápat dohoda uzavřená na Velký pátek v Belfastu. Ale celá věc není tak jednoduchá, neboť bychom mohli stejně tak natvrdo říci: co dokázal Hitler v Mnichově v září 1938, totiž připojit převážně německé Sudety k Německu, dokázali Britové už v prosinci 1920, když prosadili rozdělení „Smaragdového ostrova“ a jeho převážně probritský sever ponechali ve svazku se Spojeným královstvím. Jde o stále se opakující problém zásady sebeurčení: optika se tu zcela zásadně mění, díváme-li se na věc z pohledu většího celku, nebo jeho části - viz Československo a Sudety, Srbsko a Kosovo, Moldavsko a Podněstří, Chorvatsko a Krajina…

Záleží na partnerech

Reklama

Severní Irsko - na rozdíl od zemí postkomunistického světa - dospělo před deseti dny k dohodě. Dohoda neznamená řešení problému, tím v dnešní době bývá většinou etnická čistka, ale přinejmenším dobrou vůli, což není málo. Dohoda musí znamenat kompromis: když obě strany konfliktu hájí zásadně protichůdná stanoviska, nemohou se dohodnout tak, aby z toho obě dvě profitovaly. Profitovat mohou řadoví občané, ale nikoliv političtí lídři, kteří si udělali z hájení tvrdých pozic svůj raison d'etre a slušně prosperující živnost. Jak a na čem by se také mohli dohodnout lídři republikánů a unionistů Gerry Adams a David Trimble? Že…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc