0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura1. 10. 199512 minut

Biblické dějiny a inspirace

Velké festivalové přehlídky v nás vzbuzují spíše nedůvěru. Připomínají spartakiády, pětiletky a různá oficiální výročí z minulosti, které skutečnost spíše zastíraly neproniknutelnými rituály, než aby přispěla k jejímu přiblížení.

Velké festivalové přehlídky v nás vzbuzují spíše nedůvěru. Připomínají spartakiády, pětiletky a různá oficiální výročí z minulosti, které skutečnost spíše zastíraly neproniknutelnými rituály, než aby přispěla k jejímu přiblížení. Náplň unikátního biblického festivalu Starý zákon v umění, u jehož zrodu stál izraelský velvyslanec dr. Moshe Yegar, byla však přece odlišná - na krátkou dobu dvou tří týdnů se podařilo do Prahy soustředit úctyhodné množství kulturních podniků - výstav, hudebních a divadelních představení, přednášek a filmů, inspirovaných příběhy Starého zákona a dokládajících jeho trvalé a rozmanité působení v evropské kultuře. Ačkoli většina akcí byla připravena místními institucemi a soubory, přece svým rozsahem i významem festival přesáhl domácí scénu. Mezinárodní rozměr mu dodala účast hudebních souborů a sólistů z Izraele, ale i z Německa, Rakouska, Itálie a Chorvatska. Představení probíhala souběžně, a tak byla některá navštívena méně, než odpovídalo jejich významu.

Předobrazy Nového zákona

Reklama

Starý zákon působil na evropskou civilizaci ve středověku především jako náboženský text uvnitř křesťanství a v jeho interpretaci. Tuto nejstarší vrstvu zpracování starozákonních látek v českém umění dokládá výstava s názvem Nevěsta v uzavřené zahradě, uspořádaná Národní galerií ve svatoanežském klášteře. Expozice sleduje silný vliv jedné starozákonní knihy - Šalomounovy Písně písní - v písemnictví, teologickém myšlení a mystice od 12. do 15.…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc