Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Domov

Pražské matky a životní prostředí

Pražské matky odevzdaly 10.ledna prostřednictvím kanceláře FS všem poslancům obou sněmoven dopis, ve kterém se vyjádřily ke znění Listiny základních práv a svobod.

Pražské matky odevzdaly 10.ledna prostřednictvím kanceláře FS všem poslancům obou sněmoven dopis, ve kterém se vyjádřily ke znění Listiny základních práv a svobod. Připojily se k názoru L.Vaculíka (Lidové noviny 35/1990), že v nové ústavě by měla být vymezena i práva a povinnosti člověka vůči Zemi.

V dopise Pražských matek se píše: "V dohledné době budete projednávat znění nové ústavy, garantující základní práva a povinnosti občanů našeho státu a rozhodovat tak o jejich budoucích životních podmínkách. Chceme upozornit na to, že člověk je neoddělitelnou součástí Země, jejíž osud sdílí. Spravujeme nejen sami sebe, ale i území, které nám bylo svěřeno se vším, co se vyskytuje na jeho povrchu, co je skryto pod ním, i s ovzduším, jež nás obklopuje.

Nejsme na této planetě vládci, nerozhodli jsme ani o vzniku lidské společnosti. Jako rodiče však neseme odpovědnost za to, abychom Zemi zachovali dětem. Nemáme právo změnit ji k nepoznání! Naší povinností je odevzdat ji příští generaci v nejlepším možném stavu. Nestojíme dnes před otázkou, zda zvolit blahobyt či zdraví a čisté životní prostředí, ale před otázkou, zda žít či nežít."

Výzva zástupcům parlamentu není jedinou iniciativou Pražských matek v poslední době. Spolu s dalšími členy Zeleného kruhu se krátce předtím obrátily na pražský Magistrát (dříve NVP). Na nové Radě a vedení odboru dopravy požadují, aby bylo zastaveno pokračování stavby ZAKOS. V dopisech upozorňují: „Zdá se, že záměrem bývalé Rady NVP bylo přijmout kompilát slepený ze závěrů několika "nezávislých“ komisí a sprovodit tak ze světa oprávněnou revizi dosavadní koncepce. Absurdní je i skutečnost, že výsledky expertízy by měli posuzovat autoři původního projektu". Pražské matky spolu se Zeleným kruhem připomínají, že některá opatření lze provést téměř okamžitě s minimálními náklady.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 4/1991 pod titulkem Pražské matky a životní prostředí