0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře25. 8. 19914 minuty

Vůle k obraně

Vůle k obraně

Čs.armáda tváří v tvář moskevskému převratu

Reklama

Stratégové tvrdí, že při globálnějším konfliktu není území našeho státu možné ubránit; lze o ně prý pouze účinně bojovat a způsobit útočníkovi takové ztráty, které by ho mohly odstrašit. Ve světle dnešní malé akceschopnosti naší armády, jež je dědictvím minulosti, vzhledem ke stavu a umístění technicky zastaralých zbraňových systémů i přístupu vojáků ke službě je však tvrzení ministra Dobrovského nepříliš přesvědčivé: „Jsem si jist, že ČSA je připravena, schopna i ochotna ubránit naše republiky,“ řekl. Naše armáda však nemá nač navazovat: jejím posláním v minulosti nebyla obrana celistvosti a svrchovanosti Československa, okupovaná země mohla obranyschopnost své armády pouze předstírat.

Většina čs.důstojníků s pučem nesouhlasila

Moskevský puč vyvolal otázku, jak se k němu postaví naši důstojníci, donedávna těsně spjatí se sovětskými kolegy. Plukovník Dufek, ředitel Vojenského obranného zpravodajství, říká: „Samozřejmě jsme sledovali náladu v jednotkách. Dostali jsme dokonce zprávu, že se na jednom útvaru puč oslavuje. Prověřili jsme ji a nebyla to pravda. Můžu říct, že 99% důstojníků bylo proti puči. Z toho samozřejmě nevyplývá, že by byli všichni demokraty. Ale vojenský převrat je pro ně příliš."Převrat v Sovětském svazu zastihl čs.armádu ve chvíli vnitřní reorganizace a přemisťování jednotek. Podle jednoho z členů bývalé vojenské komise OF připomíná armáda "kraba bez krunýře“.…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc