0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Domov10. 3. 19919 minut

Fatální zpoždění

Nově zvolení starostové by rádi ukázali, že jsou lepší než komunisté, ale s nástroji, které zatím mají, to jde těžko. Nejen proto, že peněz je málo a skončily časy líbivé politiky, kdy centrum dovolilo překračování rozpočtů národních výborů až o desítky procent.

Nově zvolení starostové by rádi ukázali, že jsou lepší než komunisté, ale s nástroji, které zatím mají, to jde těžko. Nejen proto, že peněz je málo a skončily časy líbivé politiky, kdy centrum dovolilo překračování rozpočtů národních výborů až o desítky procent. Po komunálních volbách se na samosprávu poněkud zapomnělo. Zpožděním životně důležitých zákonů o majetku obcí a o jejich hospodaření vzniká situace hrozící politickou krizí. Kdyby obce nabyly dojmu, že pro ně vlády a zákonodárné sbory nic nedělají, mohly by se postavit proti centru obecně a ekonomické reformě zvlášť.

Toto zdržení nelze připsat na vrub pouze pomalé práci parlamentů a vnitřním sporům v Občanském fóru. Zákon o majetku obcí se chystá už od léta. Původní snaha směřovala k tomu, aby mohl být přijat zároveň se zákonem o obcích a platil ihned od komunálních voleb. Ale: „Zákony o majetku obcí byly v ČNR a SNR s udivující rychlostí odmítnuty a vráceny vládám k přepracování. Zájmy tisíců obcí byly odsunuty,“ stěžuje si předseda Svazu měst a obcí ing.Oldřich Černík v Hospodářských novinách. Bylo by dobře se podívat, jaké to byly zákony.

Zaprvé to tehdy měl být zákon Federálního shromáždění, nikoli zákony národních rad, ale to je detail. Svaz měst a obcí dnes tvrdí, že od začátku zaujímal stanovisko, že obcím musí být restituován neprávem odňatý majetek. První varianty zákona z loňského léta, vypracovávané ministerstvem financí ČR za přispění Svazu měst a obcí, byly však založeny na úplně jiném…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc