Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Editorial, Redakce

Žít svobodně

Zdá se, že pokud se někdo rozhodne promluvit do českých dějů, tak buď tragicky začne, nebo tragicky skončí, případně obojí. Vede k tomu poloha naší země, její velikost (přesněji malost) a také přístup zdejší společnosti.

Když jsme začali připravovat tento historický speciál, vybírali jsme především texty o událostech a lidech, kteří nějakým výrazným způsobem promlouvali do utváření našeho genetického kódu. Najdete tu tak texty mimo jiné o Ferdinandu Peroutkovi, Karlu Havlíčkovi Borovském, Tomáši G. Masarykovi či Medě Mládkové. Z událostí pak zmiňme například Bílou horu, upálení Jana Husa či druhou republiku.

Většina aktérů, o kterých si budete za chvíli číst, byla často proklínána, opouštěna, vyháněna či zabíjena a to mnohdy jenom proto, že měla jiný názor. Jako by ta jinakost byla největším hříchem. Vybrané osobnosti začneme mít rádi až ve chvíli, kdy jsou bezpečně mrtvé a můžeme si jejich příběh upravit tak, jak se nám hodí.

Hrdinové našich dějin – uvádíme tu ale i texty o negativních osobnostech – mají často společnou jednu věc. Dá se říct pozoruhodnou věc. Chtěli prostě jen žít svobodně. Jejich cílem nebylo provést revoluci, stát v čele země, nechtěli vést armády. Pouze vnější okolnosti je postavily do situace, kdy, aby mohli i nadále žít podle svých hodnot, tak se museli ozvat. I s tím rizikem, že přijdou o všechno.

Nezbývá než doufat, že dnešní a budoucí aktéři to budou mít v Česku snazší a svůj um budou muset dokazovat jen v intelektuální rovině.

Inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery, šéfredaktor

Ve speciálu mimo jiné najdete:
• Legenda mistra Jana: Jak emoce spojené s Husem a husitstvím dlouhá staletí hýbaly českou společností
• Prokletí Bílé hory: Báje o hrdém národě zrazeném cizáky formovala celé tuzemské moderní dějiny
• Pletichář tatíčkem: Nad osudem TGM stále visí jedna otázka
• Pravdivý příběh Karla Havlíčka: První moderní český novinář dokázal říkat věci, které se těm nahoře i těm dole nelíbily
• Naše velká bitva: Na bojišti u francouzského Arrasu se zrodil první český válečný hrdina
• Přítomnost bourá mýty: Listování v legendárním časopise první republiky odhaluje tajemství, kdo jsme
• Osudný den v Krkonoších: Proč vlastně onu zimu roku 1913 Hanč s Vrbatou nedoběhli domů?
• Prezident, který měl viset: Gustáv Husák, otec normalizace
• Cesta paní Medy: Málokterá Češka to ve světě dotáhla tak daleko jako Meda Mládková
• Český velikán Magor: Kdybychom Ivana Martina Jirouse neměli, museli bychom si ho vymyslet

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu Speciál IV/2015 pod titulkem Žít svobodně