Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Rozhovory

Soudci nejvíc ohrožení nejsou

S místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu Barbarou Pořízkovou o tom, proč by soudci neměli nyní dostat výjimku na vakcínu

Autor: Janis Voudouragkakis Taka Tuka Photo
Autor: Janis Voudouragkakis Taka Tuka Photo

V justici se intenzivně debatuje o očkování proti koronaviru pro soudce. Soudcovská unie, která sdružuje třetinu soudců, požádala ministra zdravotnictví o přednostní vakcinaci pro soudce. Její předseda Libor Vávra to pro Radiožurnál vysvětlil tím, že se denně „setkávají s desítkami, ne-li stovkami lidí v jednací síni“ a že jsou těmito kontakty ohroženi. Část soudců to ale vidí jinak.

Byla žádost Soudcovské unie nějak projednaná i s jejími nečleny?

Od žádosti Soudcovské unie na přednostní očkování všech soudců se důrazně distancuji. S vedením Nejvyššího správního soudu ani s jeho soudci – nečleny Soudcovské unie – nebyla žádost konzultována, ani jsme o ní nebyli předem informováni. Dozvěděli jsme se o ní až z médií.

Jak si takovou iniciativu vysvětlujete?

Jako strach o zdraví. Strach o zdraví, ať už menší či větší, má ale určitě řada dalších lidí včetně soudců. Jsem přesvědčena, že mnohé soudce by žádat o přednostní očkování ani nenapadlo. Já osobně navíc nejsem členem Soudcovské unie, nikdy jsem nebyla, a přesto jsem do takové žádosti bez dalšího zahrnuta.

Měli by soudci být přednostně očkovaní?

Pokud není dán zdravotní nebo věkový důvod pro přednostní vakcinaci, nepovažuji to za důvodné.

Kdyby ministerstvo zdravotnictví žádosti vyhovělo, využila byste přednostní možnosti?

Ne.

Berete žádost Soudcovské unie jako pokus předbíhat ty, kteří jsou ohroženější, například staré lidi?

Rozhodně tuto žádost neberu jako pokus předbíhat ty, kteří jsou vážně ohroženi, spíše jako snahu být prvními mezi primárně neohroženými.

V USA byli přednostně očkováni soudci Nejvyššího soudu, ve Francii jsou někteří soudci také očkování. Neměli by u nás takto vakcínu přednostně dostat soudci Ústavního soudu, kteří by mohli být považováni za prioritní skupinu, protože střeží ústavní pořádek v zemi?

Chod justice je pro stát jistě velmi důležitý, nicméně absolutní prioritu mají ti nejvíce ohrožení a ti, kteří se o ně starají. Mezi ně soudci nepatří. Přednostní očkování těch, kteří nejsou významně ohroženi na svém zdraví, je při nedostatku vakcíny pro ty nejzranitelnější nesprávné a musí být odmítnuto.

Jakou o tématu přednostní vakcinace vedete debatu s kolegy na vašem soudě? Jaké hlasy v ní zaznívají?

Mluvila jsem s řadou kolegů a myšlenku přednostní vakcinace nejen nepodporovali, neměli pro ni ani pochopení. Ostatně i někteří členové Soudcovské unie z řad soudců NSS ji okamžitě a rázně odmítli.

Nabídl vám někdo vakcinaci neformálně? Nebo víte, že takové nabídky byly učiněny vůči jiným soudcům?

Mně osobně vakcinaci nikdo nenabízel a o nabídkách jiným soudcům nevím.

Kdy se na vakcinaci dostanete vy?

To vůbec netuším, ale jakmile to bude možné, nechám se naočkovat.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].