Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Poznámky z New Yorku

Kaplička Matky Setonové

Na květnou neděli procházelo naší ulicí procesí s palmovými ratolestmi. Lidé bubnovali, zpívali a mávali na oslavu Ježíšova vstupu do Jeruzaléma.

Bylo to překvapivé, protože na 87. ulici se toho normálně moc neděje. Je to civilní a nevýrazná newyorská ulice, kde kromě popelářů, zásobovacích náklaďáků a občas pohřebáků (pohřební služba je o dva vchody dál) opravdu není co pozorovat.

Procesí vyšlo z kostela Svatého Josefa, kde se dodnes jednou za měsíc slouží mše německy a němečtí starousedlíci ze čtvrti Yorkville se tam mohou ve svém jazyce vyzpovídat. Kostelík je prostý a vystavěla si jej svépomocí místní katolická komunita na místě bývalé kaple u sirotčince. Farnost byla založena v roce 1873.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

 

Katolíci to v New Yorku neměli z počátku lehké. Nejen proto, že Indiáni se s katolickými misionáři nemazlili, jak je zřejmé z osudu mučedníků sv. René Goupila a sv. Isaaca Jacquese, kteří oba zahynuli ranou tomahawku.

Katolíci, kteří proudili do Ameriky hlavně z Irska, z Itálie a z východní Evropy, byli chudí, byla to levná pracovní síla, s níž se společensky lépe postavení protestanti nemíchali. Když newyorská světice Elizabeth Ann Setonová po soukromé poradě s Bohem přestoupila z episkopální církve do katolické, její okolí se s ní přestalo stýkat včetně její sestry Mary Postové, která nechápala, jak se může Elizabeth stýkat s těmi „špinavými umouněnci s červenými obličeji a chodit do jejich příšerného kostela plného plivanců a postrkování a hadrů.“

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Spojené státy americké mají celkem devět světců (jeden z nich se jmenuje John Neumann a narodil se v Prachaticích). Jediná Elizabeth Ann Setonová se ale v Americe také narodila a to dokonce v New Yorku, v roce 1774 jako Elizabeth Ann Bayleyová. Její rodina patřila k episkopální církvi, otec zastával vysoký městský úřad a dědeček z matčiny strany byl rektorem v episkopálním kostele na ostrově Staten Island. Když dnes z toho ostrova připlouváte lodí na Mannhattan, spatříte na pozadí ohromných mrakodrapů miniaturní kostelík s křížkem a vedle něj červený cihlový dům s bílými sloupy. V přesně takovém domě, který stával i na místě dnešního kostela, žila se svojí rodinou Elizabeth Setonová. Z okna viděla ostrovy a také otevřený oceán, na kterém se plavily obchodní lodě jejího manžela Williama. V osmi letech manželství porodila pět dětí, tři dcery a dva syny. Pak se několik lodí potopilo, Seton zbankrotoval a navíc onemocněl tuberkulózou.

Elizabeth s nemocným manželem odjela na doporučení lékaře do Itálie, kde William zemřel. Vdova pak zůstala nějakou dobu u přátel, zámožné rodiny Filcchisových, kde začal její obrat ke katolictví. Po návratu do New Yorku, roku 1804, konvertovala.

Elizabeth byla podnikavá a vzdělaná žena, která viděla svoji budoucnost a možné finanční zabezpečnení svých dětí v pedagogické činnosti. První dívčí školu se pokusila založit v New Yorku, ale kvůli pomluvám svých nepřátel ji musela zavřít. V roce 1808 se ale na pozvání katolického kněze Louise Williama DuBourga přestěhovala s dětmi do Baltimoru, kde s jeho pomocí založila školu, která brzy začala prosperovat. Říkala prý: „Něžnost je jazyk, kterému děti rozumí nejlépe.“ O rok později složila Elizabeth soukromý slib čistoty a poslušnosti a dostala titul Matka Setonová. V té době ji bohatý katolický konvertita Samuel Sutherland Cooper pozval, aby přestěhovala svou školu na pozemek, který zakoupil v Emmitsburgu v Marylandu. Matka Seton nabídku přijala a založila v Emmitsburgu nejen školu, ale také řád Milosrdných sester, které se staraly o sirotky a potřebné děti. Komunita se rychle rozrůstala a v roce 1818 už měla výsadky i ve Filadelfii a v New Yorku.

Elizabeth už v Emmitsburgu zůstala. Pochovala tu v rychlém sledu dvě ze svých tří dcer a nakonec v roce 1820 onemocněla tuberkulózou. Zemřela 4. ledna 1821. Na seznam svatých ji papež připsal v roce 1974.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Kaplička na samé přídi Manhattanu je jednoduchá, uvnitř dřevěná, bílá, útulná jako domov hodné a pořádné ženy. Na květnou neděli v poledne zela prázdnotou, ale hned u vchodu byly připraveny palmové ratolesti - co kdyby někdo přišel. Bylo v ní ticho.

Ticho, které Matka Setonová považovala za nutnou podmínku modlitby. “Chuť hovořit oslabuje všechnu sílu, kterou nám do duše vložil Bůh a naplňuje ji pozemskými předměty a dojmy, takže je jako nádoba s vodou, která se nemůže pročistit a ustát, protože jí neustále mícháte a zvedáte částečky hlíny ze dna.”

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].