Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Ost-blog

Patočka to neví?

Čtu jeho slova jako tvrzení, že diktatura za Adamce byla lepší než demokracie za Nečase

Petr Nečas, 2013 • Autor: Milan Jaroš
Petr Nečas, 2013 • Autor: Milan Jaroš

Za komunismu bylo nesmírně otravné opakovat v samizdatu pořád dokola, že ten režim je špatný. Byla to však povinnost odporovat zlému. Stejně otravné je opakovat to dnes na internetu, ale občas si na tuto povinnost vzpomenu. Jakub Patočka tedy říká, že Adamcova vláda byla lepší než Nečasova. Já čtu tato slova jako tvrzení, že diktatura za Adamce byla lepší než demokracie za Nečase - a jsem si jist, že Patočka chtěl, aby to tak vyznělo.

Takže: především Adamcovu vládu nelze vůbec srovnávat s Nečasovou jednoduše proto, protože o povaze a činech minulého režimu nerozhodovala vláda, ale ústřední výbor strany. Patočka to neví?

Důležitější jsou však věty, jimiž své tvrzení Patočka podporuje. Zejména tyto: „Hrůzné prožitky bezdomovců či exekuovaných penzistů nejsou o nic méně relevantní výpovědí o tváři společnosti nežli prožitky zbitých disidentů. Za jedno i druhé jsou přímo odpovědné režimy, v nichž se takové věci dějí.“

Patočka nerozumí anebo nechce rozumět naprosto zásadnímu rozdílu mezi demokracií (i špatnou) a diktaturou. Adamcova vláda (přesněji ústřední výbor) mlátila a zavírala disidenty úmyslně, protože tak udržovala obyvatelstvo ve strachu a sebe – tedy diktaturu – u moci. Nečasova vláda neposílala bezdomovce na ulici a nenechávala penzisty na pospas exekutorům úmyslně, natož proto, aby se udržela u moci.

Byla jen neschopná je chránit (a můžeme dokonce připustit, že jí byli lhostejní). Proto je mezi Adamcovou a Nečasovou vládou propastný rozdíl, který uznává konec konců i právo – zločin se stává zločinem až tehdy, když je spáchán se zlým úmyslem. Patočka to neví?

Diktatura je zločinná ze své podstaty, jejím úmyslem je totiž ovládat lidi pomocí násilí. Adamcova vláda se v tom od žádných komunistických vlád nijak nelišila. Demokracie má spoustu chyb, jednou z nich je ona lhostejnost vůči slabým. Nelze jí však přisuzovat úmysl lidi ovládat, natož násilím. Ztratila by tak totiž svoji podstatu.

Patočka to neví?

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].