Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Nad pěnou

Jak se rodí „rozhodnutí Brusel“

Mediální zkratkou, přirozenou, je, že něco „rozhodl Brusel.“ Z jednoho takového Bruselu se vaše reportérka vrátila a rozhodnuto bylo, že si od roku 2011 budou na bruselské půdě členské státy vzájemně hodnotit návrhy svých rozpočtů. I tohle je mediální zkratka, protože co se bude posílat, jsou hlavní makroekonomická data, ze kterých bude vycházet daný ministr financí při rýsování státní kasy a z nichž bude patrné, jestli se stát řítí do bezdůvodných seker, nebo se chová racionálně, nikoli vlastní návrh rozpočtu. Nicméně rozpočtu se data budou týkat, tak zůstaňme u zkratky.

Jak se dospělo k rozpočtovému rozhodnutí made in Brusel? Černou na bílém to vypadalo následovně a věc měla v zásadě tři fáze.

1 Evropská komise navrhuje 9. května na popud Německa cestu k větší fiskální disciplíně států unie a jedním z nástrojů je vzájemná informovanost o rozpočtech, respektive deficitech. Příslušný papír obsahuje mimojiné větu (omluva za angličtinu, pracovní verze dokumentů se tají a vaší reportérce se ji podařilo získat jen v angličtině): „Budgetary plans from 2011 onwards should be presented to the Commission in the spring Stability and Convergence Programmes.” Členské státy – Británie, Česká republika, Švédsko – okamžitě protestují proti „kontrole“ a „schvalování” národních kas v Bruselu.

2 11. června je hotova první verze textu, který poputuje na stůl šéfům členských států na nadcházejícím summitu EU, protože odkrývání rozpočtových karet musí posvětit nejvyšší politické patro. Dokument v té chvíli už prošel filtrem přes národní vlády, takže to není žádná novinka (bod 11., odstavec c):

As regards the strengthening of budgetary discipline, it (= Evropská rada, tedy prezidenti a premiéři EU, pozn.red.) agrees on :

a) strengthening the preventive arm of the Pact, with possible sanctions or incentives attached to the consolidation path towards the medium term objective; these will be reviewed so as to have a coherent and progressive system, ensuring a level playing field across Member States, while taking into account Member States' participation in the euro area;

b) giving a much more prominent role to debt levels in budgetary surveillance, as originally foreseen in the Stability and Growth Pact;

c) from 2011 onwards, presenting to the Commission in the spring Stability and Convergence Programmes including budgetary plans for the upcoming years, taking account of national budgetary procedures;

d) adoption by all Member States of national budgetary rules and medium term budgetary frameworks in line with the SGP; these should be assessed by the Commission;

Důraz se v mezičase posunul směrem k rozpočtové suverenitě zemí. Ty mají předložit na jaře stabilizační a konvergenční programy svých ekonomik – už teď tak činí, ale na podzim – a v jejich rámci rozpočtové plány. S tím, že na národní rozpočtový cyklus bude brán zřetel. Jinak řečeno, nic nemůže zabránit tomu, aby vlastní návrh rozpočtu jako první viděly národní parlamenty. Je to slovíčkaření, ale důležité; umožňuje jednotlivým politikům výklad, který potřebují.

3 Na summitu unie ve čtvrtek 17. června probíhá debata lídrů nad rozpočtovou koordinací a byť už nijak konfliktní, text se opět upravuje směrem k potřebám politických šéfů.

As regards their strengthening, the European Council agrees on the following orientations :

a) strengthening both the preventive and corrective arms of the Stability and Growth Pact,
with sanctions attached to the consolidation path towards the medium term objective;
these will be reviewed so as to have a coherent and progressive system, ensuring a level
playing field across Member States. Due account will be taken of the particular situation
of Member States which are members of the euro area and Member States' respective
obligations under the Treaties will be fully respected;

b) Giving, in budgetary surveillance, a much more prominent role to levels and evolutions
of debt and overall sustainability, as originally foreseen in the Stability and Growth
Pact;

c) from 2011 onwards, in the context of a "European semester", presenting to the
Commission in the spring Stability and Convergence Programmes for the upcoming
years, taking account of national budgetary procedures;

d) ensuring that all Member States have national budgetary rules and medium term
budgetary frameworks in line with the Stability and Growth Pact; their effects should be
assessed by the Commission and the Council;

Slova „budgetary plans“ z textu mizí. David Cameron, poprvé coby toryovský premiér na evropském summitu, chtěl sdělení co nejvíc zředit, aby se vyhnul ataku na domácí půdě, že odevzdal britskou rozpočtovou suverenitu do Bruselu – Čechům to také vyhovovalo – a tak se zmínka o rozpočtu skryla pod „Evropský semestr.“ Ten říká v podstatě to stejné, co původní text: v prvním kvartálu roku budou státy posílat do Bruselu svoje stabilizační a konvergenční (v případě nečlenů eurozóny) programy, které budou obsahovat i rozpočtový náčrt na následující rok. Neříká se to ovšem explicitně, což politikům otevírá kýžený interpretační prostor, co přesně do Bruselu poslat. 

A ještě jedna slovně kosmetická, ale obsahově podstatná změna. V bodě d) se zdůrazňuje, co je řečeno o bod výš mezi řádky, a sice, že rozpočty mají být v souladu s mantinely Paktu stability, který je hlavní garantem rozpočtové disciplíny EU. Původní text mluvil o tom, že „rámce rozpočtu budou posouzeny Komisí.“ Výsledná podoba zní, že u rozpočtů bude důležitější jejich „střednědobý dopad“ než rámce pro daný rok a posoudí je kromě Komise i „Rada“ (složená z ministrů financí). To sice bylo jasné od počátku, ale explicitní zdůraznění jak politické role vedle názoru bruselských úředníků, tak dopadu příjmů a výdajů, je důležité. Říká – opět – že rozpočtová moc zůstává i po 17. červnu 2010 v rukou států.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].