0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Agenda23. 7. 20205 minut

Váš postup je diskriminace. Dva dopisy nabízejí vhled do evropské kuchyně Babišovy vlády

Český kabinet přijímá kroky, které jsou v příkrém rozporu s jeho dlouhodobě prezentovanou prioritou na unijní půdě

Andrej Babiš v Bruselu • Autor: REUTERS

Do evropské politiky české vlády není tolik vidět, protože je daleko, je komplikovaná a zajímá méně lidí ve srovnání s domácím děním. Zájemcům se nicméně v nedávné době nabídl užitečný vhled do evropské kuchyně Babišova kabinetu - a neměl by zapadnout. Poskytly ho konkrétně dva dopisy.

Starší dopis z května obnažil návyk české vlády říkat něco jiného na domácí půdě a něco jiného na evropské - pro kontext dodejme, že to je instinkt i mnoha jiných vlád. Český premiér ve shodě s většinou politické scény a převládajícím veřejným míněním doma kritizoval evropský green deal, plán EU na ozelenění ekonomiky. “Já doufám, že Evropa zapomene na ty svoje green dealy, které ničí náš průmysl, ničí ekonomiku,” řekl Babiš v dubnu. Do Bruselu ale kabinet sděloval něco jiného.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

“Pokud nám pandemie něco ukázala, pak to, že náš závazek chránit životní prostředí je mimořádně důležitý a priority Evropské komise, jako například evropský Green Deal, jsou zásadní,” napsal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v dopise z 19. května označeném jako Prohlášení české vlády. Adresátem byl místopředseda Evropské komise zodpovědný za boj proti klimatickým změnám Frans Timmermans. Evropská komise v době českého dopisu finalizovala návrh nového eurorozpočtu a plánu obnovy po koronavirové pandemii, kde podstatnou část výdajů tvořily dotace právě na “zelenou” politiku.

A příklad dopisu opačným směrem. Konec nouzového stavu a restart ekonomiky někteří politici využili k protlačení svojí agendy. Skupina poslancůnavrhla v rámci novely zákona o potravinách povinný podíl českých výrobků v obchodech. Podle jedné iniciativy se mělo začít 55 procenty a tento poměr se měl postupně zvyšovat, až by v roce 2027 dosáhl 85 procent; jiný návrh poslanců mluvil o 60 procent (novela je nyní ve sněmovně).

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) návrh podpořil s odkazem, že by mohl zvýšit “potravinovou soběstačnost” země a podpořit domácí výrobce. Plán vzbudil vzrušenou debatu, záhy po zveřejnění řada lidí - mimo jiné evropský výbor sněmovny nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu - upozorňovala, že je v rozporu s pravidly na vnitřním trhu Evropské unie, který zapovídá omezování volného pohybu zboží. Návrhu si všiml evropský komisař Thierry Breton, který v dopise datovaném 10. července napsal ministru Tomanovi, že novelu považuje za diskriminační a neslučitelnou se zmíněnou svobodou pohybu zboží.

“Uložení povinného podílu domácích potravin v obchodech jasně vytváří pro tyto výrobky zvýhodněné obchodní podmínky a diskriminuje podobné dovážené produkty. Dále omezuje svobodu maloobchodníků rozhodovat o svém sortimentu a rozložení prodejních ploch. Taková diskriminační opatření jsou zakázána články 34 a 49 Smlouvy o EU,” píše člen Evropské komise, který má dohled nad vnitřním trhem na starosti a česká vláda má povinnost ho o svých krocích tímto směrem informovat.

Breton se také pozastavuje nad zjevným nesouladem mezi prohlášeními České republiky a jejími kroky v praxi. Česko se ústy svých mnohých vlád opakovaně přihlásilo k zastáncům svobodné soutěže na vnitřním trhu - v roce 2009 ostatně znělo motto českého předsednictví EU “Evropa bez bariér” - a mělo zaštiťovat úsilí právě takovým protekcionistickým krokům bránit. Konkrétně Babišově vládě pak Breton připomíná, že se letos v květnu přihlásila do pracovní skupiny na prosazování pravidel na vnitřním trhu (Single Market Enforcement Taskforce, SMET), která zaslala Bretonovi společný dokument.

“Tento dokument vyzývá k účinnému vymáhání a provádění právních předpisů týkajících se jednotného trhu a ke zlepšení dialogu mezi komisí a členskými státy. Kromě toho, jak bylo uvedeno na zasedání skupiny SMET 9. června, v případě zjištění překážek musí dotčené členské státy přijmout nezbytná opatření včetně legislativních změn na vnitrostátní úrovni, aby zajistily dobře fungující jednotný trh,” píše francouzský komisař.

Bretonův dopis tak ukazuje, že česká vláda přijímá kroky, které jdou v protikladu s její dlouhodobě hájenou prioritou na unijní půdě - nebo jim nebrání. V tomto konkrétním případě jde navíc o iniciativu, která odporuje evropskému právu. Varianta, že by to vláda nevěděla, není možná, protože na to byla opakovaně upozorněna. Lze spíš usuzovat, že kabinet zvolil strategii “zkusíme to - a když to nepůjde, bude za to moct zlá EU”.  I z tohoto hlediska jde tedy o užitečný vhled.

* EDIT: Původní verze článku mylně uváděla, že s návrhem na podíl českých potravin přišel ministr zemědělství Toman. Ten jej však “jen” podpořil, navrhla ho skupinka poslanců v čele s Margitou Balaštíkovou a Zdeňkem Podalem. Za chybu se omlouváme.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].