0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Vaše dopisy16. 8. 20102 minuty

Špitál za všechny peníze

Váš pokus o přiblížení kukského dění je bohužel značně pokroucený. Upozorním pouze na pár věcí, které poškozují dobré jméno Národní kulturní památky Hospital Kuks:

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

1. Dotaci ve výši 440 milionů Kč získal na obnovu kukského hospitalu Národní památkový ústav (NPÚ), příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky. Tím ztrácí na váze vaše věta o lhostejnosti státu vůči Kuksu.
2. V rámci této dotace bude unikátní památka obnovena a v budoucnu nabídne na 60 výukových programů. Tím ztrácí na váze vaše věta o památkářích bez iniciativy k oživení kulturního dědictví.
3. V objektu fungují tři prohlídkové okruhy, kde můžete strávit souhrnně klidně dvě hodiny. Jste-li badatel v oboru dějin farmacie a zdravotnictví, je vám zde k dispozici České farmaceutické muzeum (ČFM), jediná instituce svého druhu u nás. Celou sezonu probíhají výstavy výtvarného umění. Ve sklepení hospitalu je vinotéka. Za poznáním dalších kukských sochařských perel můžete zajít do nedalekého Braunova Betléma. Tedy není určitě pravda, že tu není téměř co dělat a vidět.
4. V zadních a bočních křídlech hospitalu se nacházejí: depozitáře hospitalu a ČFM, lapidárium soch M. B. Brauna, technické zázemí správy objektu, kanceláře správy, ubytování sezonních průvodců či restaurátorů, byty domovníka a kastelána. Takže neplateí věta o dezolátním stavu těchto částí.
5. Přesto není vaše reportáž o kukském hospitalu. S tím při vší úctě k vaší invenci nekoresponduje její název, jehož dehonestující nádech si nejlépe uvědomíte, když bychom nazvali výsledek vaší novinařiny stran hospitalu „informacemi za všechny peníze“. Je to přece ona budova s Braunovými sochami, za níž se odjakživa do Kuksu jezdilo a jezdit bude a díky níž mohou vaši respondenti přicházet s nápady, jimž jste se rozhodli věnovat dvě stránky vašeho časopisu.
Je škoda, že byl takto čtenářům předán zkomolený obraz „předdotačního“ Kuksu. Lidé, kteří se nám ozývají, tak – i díky fotografickému doprovodu – nabyli dojmu, že s kukským hospitalem něco není v pořádku. A to již naštěstí v roce 2010 dávno není pravda.

Jindřich Kolda, správce depozitáře NKP Hospital Kuks


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].