Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Vaše dopisy

O jednom zakletém místě

RESPEKT 34/2010 

Vzhledem k tomu, že jsem autorkou myšlenky a iniciátorkou Pikniku Nové scény, dovoluji se na vás obrátit s věcnou připomínkou.

Píšete: „Háček je samozřejmě v tom, že originální návrh počítal s tím, že se desky prostě navždy odstraní a nahradí se přírodní trávou. Současný stav je jen kompromis: na desky se položila dřevěná konstrukce pokrytá hlínou, na niž se rozbalily pruhy travnatého koberce. Je jasné, že jde jen o kulisu, jejíž životnost je hodně malá, bude asi zázrak, jestli se trávník dožije konce měsíce.“

Co se původního návrhu týče, od počátku jsme plánovali s řešením, které jsme ve spolupráci s Ateliérem Roháč Stratil realizovali a realizace téměř přesně odpovídá původnímu záměru. Vtipem celé instalace na piazzetě bylo již na počátku i ono specifické řešení systému bednění, na kterém je vrstva zeminy a travního koberce. Tento systém byl popsán i v rámci výstavy v DOXu, součástí byl i půdorys, na kterém bylo jasně vyznačené, že nebude pokryt celý prostor piazzety, ale jen jeho poměrná část. Toto řešení bylo ve stávající situaci jediným možným, poněvadž žulové desky nelze odstranit, natož vytrhat (!), jak se ve vašem textu domníváte. Piazzeta tvoří strop pěti suterénů.

Nerozumím tomu, proč jste se v rámci příprav vašeho článku s někým z realizačního týmu nespojil, aby právě Respekt uvedl relevantní informace. Tiskovou zpráv jsme vám poslali, ještě jsem sama kontrolovala, že právě vám odešla. Tvrzení ve smyslu, ze se nedodržel původní záměr a místo něj je instalována kulisa, se mi jeví jako zbytečné a navíc je nepravdivé. Realizovali jsme přesně to, co jsme od počátku realizovat chtěli. Nikdy jsme nezastírali to, že se jedná o pokus o oživení veřejného prostoru. Realizace projektu by proběhla i bez Městských zásahů, jednalo se o projekt, který Nová scéna společně s architekty připravovala již před touto výzvou.

Marcela Straková

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].