0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura28. 5. 20229 minut

Dětství mezi středověkem a dneškem

Nový přírůstek do tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české ukazuje, jak by měla vypadat kolektivní monografie

Jakub Rákosník

Zatímco třeba problematika genderových vztahů se již dokázala prosadit jako integrální součást obecných dějin, téma dětství dosud hraje spíše okrajovou roli. Childhood studies mají stále status zkoumání jedné z okrajových skupin společnosti. Proto také německá historička Martina Winkler v úvodu své základní německé příručky Kindheitsgeschichte (Dějiny dětství, 2017) agituje: „Dějiny dětství nejsou jen ‚dějinami dětí‘, nýbrž vytvářejí nový, inovativní a nepostradatelný pohled na kulturní dějiny či dějiny společnosti vůbec.“

J. Václav Mysliveček: Portrét chlapce na houpacím koni, 1858. • Autor: imac
J. Václav Mysliveček: Portrét chlapce na houpacím koni, 1858.
J. Václav Mysliveček: Portrét chlapce na houpacím koni, 1858. • Autor: imac
↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Česká historiografie nyní tomuto volání vyšla vstříc. Nakladatelství Paseka po ambiciózním projektu Velkých dějin zemí Koruny české přistoupilo v posledních letech k utváření paralelní tematické řady, jež zachycuje rozličná dílčí pole historických výzkumů. V jejím rámci již máme k dispozici vývoj architektury, školství a vzdělanosti, cestovatelství či státu a práva. Nyní k nim přibývají dějiny dětství v prostoru českých zemí – svazek o téměř sedmi stovkách stran se sympaticky širokým záběrem, jaký si takové interdisciplinární téma žádá. Kniha Dětství je průsečíkem dějin rodiny, pedagogiky, trávení volného času, sociální politiky, medicíny, ba i architektury, když se zabývá i organizací soukromého prostoru rodin v jednotlivých obdobích. Důsledně respektuje chronologické řazení počínaje středověkem, z hlediska časového…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc