Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Proč platit dvakrát?

Respekt 4/2019

Otázka placení vstupného do výstav je z pohledu muzeí kruciální záležitost. Argumentovat příklady z anglosaského prostředí, kde je velmi silná tradice mecenášské podpory kultury ze strany korporací a bohatých soukromníků, je nefér. Navíc se jedná i v celosvětovém měřítku spíše o výjimky, zatímco ve většině zemí, i těch nám kulturně bližších (Německo, Rakousko, Francie), převládá model muzeí a galerií se vstupným, a to často nemalým. V silně podfinancované české kulturní sféře, kde se na straně zřizovatelů bohužel dlouhodobě prosazuje ekonomický přístup k hodnocení „výkonnosti“ institucí, redukovaný na statistické vykazování návštěvnosti a otázku, jak velkou část rozpočtu je ta která organizace schopná získat vlastními silami i právě pomocí výnosů ze vstupného, si jednostranný výpadek příjmů může dovolit málokdo. Situace v Praze je přitom specifická i díky vysokému podílu zahraničních návštěvníků, kteří se stávají de facto významnými mecenáši českého kulturního provozu.

I ve zmiňovaném Londýně či New Yorku se takto významné výstavní projekty, jako byla výstava Františka Kupky, které se neobejdou bez mimořádně finančně náročných svozů z celého světa, prezentují divákům za vstupné, jehož zaplacením návštěvníci mimo jiné stvrzují kvalitu výstavy a svoji ochotu přispět na její realizaci. Vstupné kromě toho slouží i jako prostředek přirozené regulace počtů lidí.

Petr Tomášek

Nečekaný rebel

Respekt 5/2019

Zaujala mě stať o Tomáši Petříčkovi. Též mám za to, že jde o schopného mladého politika, jehož ministerské působení vychází zřejmě nejen z přesvědčivé hodnotové orientace, ale i z u nás velmi nadstandardních znalostí evropského systému. Vím z vlastní zkušenosti, jak málo českých politiků skutečně ví, jak Unie funguje – platí to od období tzv. screeningu evropské legislativy před vstupem, ale bohužel i při její často nelehké transpozici po vstupu do Unie, která trvá. Autor stati vynikajícím způsobem charakterizuje hodnotová stanoviska i znalosti Tomáše Petříčka a komplikované prostředí Černínského paláce, ve kterém se musel zorientovat. Těší mě, že kromě „velkých“ témat nachází vůli řešit i některé staré škody po svých předchůdcích (např. narovnání sporu s panem Páleníčkem). Je to radost vidět ve vládě někoho, kdo se nebojí občas spáchat to dnes mnohými nenáviděné havlovské „dobro“ i v rámci vlády, která je žel lecčím, jen ne pokračovatelkou tradice vlády práva a braní se za pravdu. Ministr Petříček bude teď potřebovat silnou podporu nejen uvnitř vlastní strany, ale zejména u české veřejnosti a všech skutečně prozápadních českých politiků. Držím mu palce!

Jaroslav Šuchman, bývalý vedoucí Stálé mise České republiky při OSN v New Yorku

Minulý týden

5/2019

Dovolte mi zareagovat na nepřesnost v mé jinak s přehledem nejoblíbenější rubrice vašeho týdeníku. Stojí v ní: „Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu odsouhlasil zákaz dvojí kvality potravin, takže výrobcům skončila možnost dodávat na západoevropský trh vysoce kvalitní produkty a současně na východ EU vozit tamním nenáročným spotřebitelům pod stejnou značkou, obalem a často i vyšší cenou horší, náhražkami vybavený šunt.“

Výbor Evropského parlamentu ovšem hlasoval pouze o vlastní zprávě, a tedy vyjednávací pozici vůči Radě EU. Teprve až bude přijata společná pozice této Rady ministrů, budou moci začít vyjednávání o finální verzi dokumentu, který se stane platnou legislativou až po společném schválení oběma spoluzákonodárci. Obrázky Petra Čecha i gothaje byly v nejlepším pořádku.

Eduard Hulicius, Brusel

Tenhle článek vám zachrání manželství

Respekt 5/2019

Respekt čte naše rodina už od dob, kdy jsem ještě ani nebyl teenager a Respekt se ještě ani nejmenoval Respekt. Po těch více než dvaceti letech jsem se odhodlal vám napsat dopis.

Jsem moc vděčný za váš článek, který „vám zachrání manželství“. Gottmanovi čtyři apokalyptičtí jezdci jsou fascinující čtení, stejně jako jeho „pokusy na lidech“ se sledováním EKG, měřením aktivity potních žláz a kódování každé vyřčené věty během diskusí mezi manžely… Tenhle způsob zjišťování, jak funguje komunikace v manželství, si skutečně nezadá ani s těmi „neurobiologickými lahůdkami na úrovni“.

Možná i nevědomky jste článek načasoval dva týdny předtím, než budou v týdnu kolem Valentýna probíhat po celé ČR v rámci Národního týdne manželství desítky akcí ke zlepšení manželství. Letos se přidává na 60 míst, kde budou různé neziskovky pořádat kurzy Manželské večery, kurzy, které z velké části právě z Gottmanových doporučení vycházejí – tedy ne až tak z jeho schopnosti predikovat rozvod, ale spíš z poznatků, jak mu zabránit. Na tyhle nástroje už ve vašem článku nezbylo tolik místa – mapovat si svět toho druhého, zmírnit svůj hrubý nástup, budovat sdílené rituály a podobně. Když jsme měli čtyři malé děti a já v práci zůstával dlouho do noci, objev tohohle kurzu pro nás byl jako oáza.

Jakub Guttner

OPRAVY

V Respektu 5/2019 jsme u článku Průvan ve vitrínách k popisce k ilustraci na str. 42 omylem uvedli, že se jedná o záznam britské trestné výpravy. Ve skutečnosti se jedná o kresbu útoku na britskou misii, po které trestná výprava teprve následovala.

Ve stejném vydání jsme u českých zpráv uvedli u fotografie u zprávy nesprávný kredit. Správný je Aktron / Wikimedia Commons.

Za chyby se čtenářům omlouváme.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].