Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Anketa, Kultura

Která díla by měla Česká republika 
zkusit koupit ve světě?

Fotka autora MARTINA PACHMANOVÁ
MARTINA PACHMANOVÁ
historička umění a kurátorka, 
UMPRUM v Praze
Při současném podfinancování kulturního sektoru je pomyšlení na nákup děl významných zahraničních umělců či umělkyň zbožným přáním i naivitou. Výjimečné akvizice tohoto typu (třeba Auto Josepha Beuyse zakoupené NG v Praze v roce 2004) navíc ukazují, že je pravděpodobně čeká osud nic neříkajících solitérů. Daleko smysluplnější – a finančně stále ještě dosažitelnější – se mi jeví promyšleně nakupovat díla českých autorů a autorek, ať žijících nebo zesnulých, a teprve na základě jejich vztahu k osobnostem či proudům světového umění se pokoušet zasazovat jejich práci do mezinárodních souvislostí. České (a východoevropské) umění se tak může postupně zbavit nálepky provinčnosti a tato strategie může našim sbírkotvorným institucím zaručit, že nezapadnou.
Fotka autora PAVEL KODERA
PAVEL KODERA
vedoucí Centra stavitelského dědictví Plasy NTM
Osobně by mě těšilo, kdyby u nás byly uloženy například parléřovské plány z doby výstavby svatovítské katedrály, které jsou schraňovány ve Vídni. Anebo originály vojenských mapování našeho území z 18. a 19. století, včetně textových operátů s popisem krajiny, archivované tamtéž. Jedná se ale o dokumenty, o něž je dobře postaráno a na lokaci jejich uložení až tak nezáleží. Spíše jde o to, aby příslušné instituce měly možnost operativně zareagovat v situaci, kdy se ve světě objeví významné bohemikum, u něhož hrozí, že jej získá anonymní kupec a kulturní hodnotu předmětu nebude možné náležitě vytěžit. Pozitivním příkladem je zakoupení fragmentu Dalimilovy kroniky před čtrnácti roky.
Fotka autora DANIEL DOLEŽAL
DANIEL DOLEŽAL
ředitel Státního oblastního archivu Praha
Pokusím se vyjádřit především jako archivář, neboť to je můj hlavní úhel pohledu. Základním pravidlem pro budování archivních fondů je provenienční princip, tedy velmi stručně řečeno, vše, co původce (úřad, instituce, osobnost) vytvořil nebo obdržel, je součástí jednoho archivního fondu. Povinností archivu je pak takový fond nejen spravovat, ale i případně doplňovat. Pokud se tedy objeví dokument nebo archiválie, která by do konkrétního archivního fondu patřila, měl by usilovat o její získání, a to s ohledem na odhadní cenu a své finanční možnosti. Avšak v případě archiválií či dokumentů zásadních pro historii naší země jsem přesvědčen o tom, že by ani takové limity neměly být brány v potaz.
Fotka autora RICHARD DRURY
RICHARD DRURY
vedoucí kurátor GASK
Stálá expozice Galerie Středočeského kraje Stavy mysli / Za obrazem konfrontuje ve volném a (hlavně partnerském) dialogu české umění s uměním světovým. Do tohoto „duševního kvasu“ bych ideálně přimíchal obraz Roberta Rymana Series #30 (White), který se vydraží 16. května v aukční síni Sotheby’s v New Yorku. Obraz by krásně souzněl s abstrahovanou poetikou Ivana Ouhela či Václava Bláhy. Osm set tisíc dolarů se na koupi dotyčného obrazu mezitím nenajdou, tak bych se zaměřil na tvorbu mladších autorů současné britské, respektive severoirské scény. Ceny budou jistě dostupnější a výsledný mezinárodní dialog v expozici GASK neméně podnětný.
Fotka autora MARTIN KOCANDA
MARTIN KOCANDA
generální ředitel Národní knihovny České republiky
V rámci novodobých fondů realizujeme zahraniční nákupy publikací průběžně. Jedná se zejména o tituly z oblasti humanitních věd na akademické úrovni. Důležitou části akvizic jsou bohemika. Nemůžeme opomenout historické fondy, zde sledujeme domácí i zahraniční aukční katalogy. Naposledy jsme za hranicemi České republiky zakoupili v roce 2005 pařížský zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky, avšak v letošním roce jsme byli neúspěšní ve snaze koupit notářský instrument procesu Husova advokáta Jana z Jesenice z roku 1414. Nelze tedy jmenovat konkrétní tituly. Vždy se řídíme tím, co je aktuálně na trhu dostupné.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 18/2019 pod titulkem Která díla by měla Česká republika 
zkusit koupit ve světě?