Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Respekt: Na mrtvoly se nezírá

Respekt 23/2017

Po přečtení první věty tohoto krátkého odstavce jsem téměř věřila, že došlo k omylu, když byl zařazen do sekce Respekt a nikoli dolů do Despektu. To, že se jedná o záměr, mi objasnil až zbytek prohlášení, vyjadřující něco, co jsem od vašeho časopisu rozhodně nečekala. Vždy jsem Respekt považovala za týdeník otevřený nejen demokracii, ale i vědě a pokroku.

O to více mne zarazila podpora něčeho, co si s pokrokem tak zásadně protiřečí. Sama výstavu Body The Exhibition považuji, stejně jako výstavu Bodies Revealed, která proběhla několik let zpátky, za úžasnou učební pomůcku, která přiblíží i laikovi to, jak naše tělo vypadá a funguje, díky zapojení studentů pražské lékařské fakulty se mohou návštěvníci dozvědět spoustu zajímavých věcí a mnohé exponáty názorně ukazují věci, které si člověk podle učebnice ve škole představí jen těžko. Za užitečné považuji i ukázky nemocných orgánů, stejně jako cedule s dodatečnými informacemi. Je jasné, že výstava podobného rázu se nemusí líbit všem, její přínos je však neodmyslitelný - a stejně tak zpráva, kterou nese světu. Zpráva, že naše tělo není tabu. Dnes je to výstava v pražských Holešovicích, co to bude příště? Anatomická muzea českých fakult?

Tereza Špalková, studentka

Despekt: Vidět zase hvězdy

Respekt 25/2017

Téma kvality veřejného osvětlení se v poslední době začíná čím dál více otevírat a to je dobře. Veřejné osvětlení v České republice si zcela jistě zaslouží důkladnou kvalitativní obměnu, aby bylo schopné plnit svůj základní účel: osvětlovat veřejné prostory a zajišťovat bezpečnost obyvatel tyto prostory využívajících. Kvalita veřejného osvětlení je definována normou a vychází právě z požadavků na bezpečnost. Dále je potřeba si uvědomit, že ze své podstaty bude veřejné osvětlení vždy dílčím původcem rušivého světla (kvůli složce světla odražené z osvětlované oblasti). Proti sobě tu tedy stojí dva požadavky – noční nebe bez rušivého světla a bezpečné veřejné prostory. Namístě je kompromis. Aktivity cílené na omezení rušivého světla by se (v případě veřejného osvětlení) měly zaměřit spíše na optimalizaci osvětlovacích soustav (zamezení svícení nahoru či mimo oblasti, které mají být osvětleny) než na snížení osvětlení pod úroveň stanovenou normou. Přínos veřejného osvětlení nechť posoudí každý, kdo v noci prochází ulicí, ve které zrovna veřejné osvětlení nefunguje.

Ing. Jan Novotný, Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Pán slov

Respekt 26–27/2017

Čtu Respekt už dlouho a rád. A teď přijde to ALE. Od té doby, co jste zavedli důsledné nepřechylování cizích ženských jmen, mi občas z některých textů naskakuje husí kůže. Už několikrát jsem vám chtěl napsat, ale vždycky jsem nad tím nakonec mávl rukou. Až uvedený článek mě dostal: „…kde to bral cikcak od Kubiše s Gabčíkem přes Clinton, která…“. Proboha, to vás vážně netahá za uši? Kdyby šlo o prezidenta Clintona, tak by asi nikoho nenapadlo psát „přes Clinton, který…“! Není striktní hyperkorektnost někdy na škodu?

Karel Jedlička, Plzeň

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].