Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Nenašli jste, co hledáte?

Napište na [email protected]

Mateřství Češky připravuje o práci a peníze

RESPEKT 50/2015

Mateřství je přirozeným posláním ženy, kterého si vážily již společnosti v dávné minulosti. Z vašeho článku lze nabýt dojmu, že se v současné době stává v našem státě spíše handicapem, zejména pro vysokoškolsky vzdělané ženy. Čerpání rodičovské dovolené má však nezastupitelný význam – doba do tří let věku dítěte je psychology považována za rozhodující pro jeho zdravý tělesný i psychický vývoj. Zdravá a dobře vychovaná mladá generace je určitě velkým přínosem pro celou společnost.

Důvody, proč jsou ženy po ukončení rodičovské dovolené znevýhodněny na trhu práce, jsou obecně známé. Problémem je zřejmě i celkové společenské klima, kdy je kladen velký důraz na výkon, přítomna je zvyšující se individualizace, rivalita, klesá smysl pro odpovědnost. Je zarážející, že tyto ženy nejsou v praxi dostatečně chráněny pracovněprávními předpisy.

Téměř všechny polistopadové vlády (zejména levicové) měly ve svých programech zvýšení počtu míst v mateřských školách, možnost zkrácených pracovních úvazků pro matky, klouzavou pracovní dobu. Finanční prostředky na realizaci některých opatření (mateřské školy) by se jistě našly při smysluplnějším rozdělování zdrojů, omezení klientelismu a potírání korupce. Možnost využití zkrácené nebo klouzavé pracovní doby je v kompetenci a vstřícném přístupu zaměstnavatelů.

Lepší uplatnění vzdělaných žen v pracovním procesu a vytváření podmínek pro skloubení zaměstnání s rolí matky je tedy výzvou pro vládu, ale i pro zaměstnavatele.

Anežka Holcová

Styl

RESPEKT 48/2015

Dovolím si postěžovat na jeden omyl v rubrice Věc: píše se zde o úspěchu designéra Jana Školy s polyfunkční variantou vozíku pro handicapované. Především mě to potěšilo a mladému (jak předpokládám) kolegovi blahopřeji. Nicméně cítím jako křivdu tvrzení, že je jediným Čechem, kdo obdržel zmiňované ocenění – to je omyl! Převzal jsem tuhle cenu v kategorii Best of the Best v Essenu už v roce 1993, kdy guru německých designérů a dodnes šéf této mezinárodní soutěže, Peter Zec, právě připravoval variantu Red Dot ke stávajímu Roter Punkt. Ocenění jsem dostal za design výrobního programu Quadropolis pro firmu Pfeifer-Berliner Seilfabrik. Za stejnou věc plus za program betonových polezných modulů Venturo pro firmu Stangl A. G. Waldkreiburg jsem dostal o rok později ocenění DDC, což je cena německých designérů, které si dost považuji.

Mimochodem, chtěl bych vidět, jak ochotně by čeští designéři a architekti dávali ocenění cizímu kolegovi.

Jiří Kašťák-Duras, designér

V Respektu č. 47 (ročník XXVI, 16.–22. 11. 2015) byl na stranách 36–39 uveřejněn článek Kouzlo pracovitosti autorky Ivany Svobodové, který obsahoval pasáže následujícího znění: „Miroslav Jansta, jehož vyšetřovala ve stejnou dobu policie kvůli stomilionové provizi, která protekla přes jeho advokátní kancelář na anonymní účet v zahraničí za zprostředkování státního obchodu pro ČSOB, ten nápor empatie s kolegou Rozbořilem těžko zvládá…“ a dále „Ti dva poslední už mají policejní peripetii dávno za sebou – u Krause odmítla spolupracovat ghanská strana a u Jansty se nepodařilo prokázat podezření, že peníze byly úplatek pro vysoké politiky z ČSSD, a dodnes není jasné, u koho skončily…“.

K těmto pasážím uvádím, že není pravdou, že bych kdy byl v souvislosti s činností pro Československou obchodní banku, a. s., (ČSOB) vyšetřován, není pravdou, že částka 100 milionů korun byla provizí za zprostředkování státního obchodu pro ČSOB či úplatkem pro vysoké politiky z ČSSD, neboť šlo o odměnu za poskytované právní služby, a rovněž není pravdou, že by tato částka protekla přes moji advokátní kancelář na zahraniční účet a dodnes by nebylo jasné, u koho peníze skončily, neboť tato částka se stala součástí řádně zdaněného příjmu advokátní kanceláře, jejímž jsem společníkem, resp. řádně zdaněných příjmů společníků advokátní kanceláře.

JUDr. Miroslav Jansta

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].