Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Dopisy, Redakce

Dopisy 31/2015

Babiš, daňový mág

Respekt 29/2015

To, že Respekt nemá pana Babiše v lásce, není žádným tajemstvím a nemám s tím problém. Přesto bych ale chtěl poprosit o více vyváženosti.

Problém článku je, že napadá Babiše za optimalizaci daní. Pokud ale jedná v rámci zákona a platí nízké daně, pak by kritika měla spíše mířit na zákonodárce, že něco takového umožnili. Analýza, proč byl takový zákon schválen a jestli si ho někdo neobjednal, však v článku chybí. Pokud je mi známo, tak Babiš daní v ČR, takže rozhodně nevyužívá všech možností, jak obejít systém.

Libor Nenadál

Největší bohatství

Respekt 30/2015

Proč se Řekové tak dovolávají toho, že u nich vznikla demokracie? V Egyptě dnešní Egypťané (kromě Koptů) nemají nic společného se staviteli pyramid, i když z nich žijí díky turistice. Dnešní Řekové nemají  (kromě části území, které původně obývali antičtí Řekové) s původními Řeky moc společného. Po staletích historie jsou geneticky víceméně totožní se sousedními Bulhary. Ani jejich kultura a náboženství už také nemají s antickými Řeky nic společného.

Myslím, že to byl Karel Čapek, který kdysi napsal, že Češi sice tvrdí, že jsou národ Husův a Žižkův, ale osobně jejich vlastnosti už nemají a jejich činy se od nich čekat nedají. Totéž se zřejmě vztahuje i na Řeky – kde jsou dnešní Perikles, Themistokles, Xenofon, Archimedes a další? Celé to odvolávání se na význam pro vznik evropské civilizace působí spíš směšně. Už vzhledem k tomu, že pro civilizaci Evropy byl stejně důležitý právě Egypt. A tomu žádné půjčky (naštěstí) Evropa nenabízí.

Jana Möllerová

Opravy

Tropická vedra měla vliv na naši redakční ostražitost. Do minulého čísla se nám vloudilo několik nepříjemných chyb: v rubrice Deset českých zpráv jsme ve zprávě o Rathovi napsali, že hejtman ve své závěrečné řeči napadal slabá místa obhajoby. Samozřejmě nenapadal mezery ve své obhajobě, nýbrž obžalobu.

V elektronické verzi ankety jsme u respondenta Tomia Okamury uvedli, že je předsedou hnutí Úsvit, což už samozřejmě neplatí – nyní předsedá hnutí Svoboda a přímá demokracie.

A do třetice – v rubrice O kom se mluví o Jankovi Rubešovi jsme neuvedli správný název zlínské univerzity, který zní Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Za chyby se omlouváme.

Informace předplatitelům

Dovolujeme si vás informovat o novém znění Všeobecných obchodních podmínek pro předplatné tištěných a elektronických titulů vydavatelství Economia, a. s., jež nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2015 (dále jen „VOP“) a které v plném rozsahu nahrazují stávající VOP.

V případě nesouhlasu s novým zněním VOP je třeba postupovat v souladu s čl. 8.4 VOP, popřípadě nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Nové znění VOP účinných od 1. 9. 2015 naleznete na  www.ihned.cz/vop.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].