Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Nenašli jste, co hledáte?

Napište na [email protected]

Dopisy

Dopisy

Média v éře A. Babiše

Respekt 16/2015

Oceňuji střízlivý, nekonfrontační tón eseje i to, že se v něm šéfredaktor Respektu hlásí k tradici kritické a investigativní žurnalistiky, která usiluje o hledání pravdy, o kvalitu, přesnost a objektivitu. Na druhé straně žádný autor ani médium nemůže být zcela nestranné. Vždy vychází z určitého obrazu světa, v němž působí.

Domnívám se, že je to právě nereflektovaná hodnotová orientace Respektu, vycházející z málo kritického postoje k současnému ekonomickému systému, která brání E. Taberymu pojmenovat některé systémové problémy dnešních médií. Tak například bagatelizuje, ba chválí roli zahraničních vlastníků našich médií, kterým, jak sám připomíná, jde především o zisk. To ale může vést a vede k oné bulvarizaci, povrchnosti a podbízivosti, kterou sám kritizuje. Bagatelizuje i vliv inzerentů na obsah médií. Zabýval se u nás ale někdo skutečně do hloubky otázkou, nakolik žurnalisté praktikují autocenzuru, aby nepopudili své inzerenty, často velké firmy? A jak jejich reklamy ovlivňují vkus a hodnoty čtenářů? Vstup kontroverzních figur typu Andreje Babiše do vlastnictví českých médií je z tohoto úhlu pohledu jen další kamínek (či spíše balvan) do širší mozaiky. Intuice části společnosti o „ukradené demokracii“, či dokonce o „spiknutí médií“, jakkoli je zjednodušující, není v tomto světle pomýlená, ale svým způsobem legitimní.

Jestliže novináři u nás kdysi podléhali tvrdému tlaku moci politické, nyní čelí (pravda subtilnějšímu) tlaku moci ekonomické a moci trhu. Proto není namístě ani autorův tvrdý odsudek našich novinářů před rokem 1989, ani jeho idealizace současných západních médií, která čelí podobným výzvám jako většina médií u nás.

Naďa Johanisová, Brno

Pozor na jehlu v sedačce autobusu

Respekt 16/2015

V rozhovoru o očkování mě zaujalo použití placeba u králíků. Podle Wikipedie je placebo neúčinná látka, upravená do stejné formy jako lék (vzhled, chuť). Placebo se používá jako kontrolní vzorek při testování účinnosti léků a terapeutických přístrojů. Pokud se během testování prokáže, že účinnost je stejná jako účinek testovaného léku, je zlepšení stavu po použití testovaného postupu pouze výsledkem sugesce. Takový výsledek se interpretuje tak, že testovaný terapeutický postup není účinný.

Překvapilo mne, že králík je schopen vnímat placebo jako léčebný postup. Jedině snad, že by se jednalo o inženýra Králíka z filmu Vrchní, prchni! – to pak samozřejmě ano.

Josef Koudelka

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].