Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

NEPLODNÉ LIDICE

RESPEKT 42/2012

Památník Lidice se od projektu Rozeznění – Lidice 2012 nikdy fakticky nedistancoval. Smlouvu o spolupráci se Sonosférou dodnes nevypověděl ani nenavrhl její úpravu. V naší spolupráci nemělo jít jen o to, že „až projekt vznikne, bude (památník) zájemcům půjčovat sluchátka a telefony“. Naopak. Bez souhlasu památníku a spolupráce s ním bychom projekt před dvěma lety vůbec nezačali připravovat, neabsolvovali bychom strastiplnou realizaci s několika hodnotícími posudky z jeho strany a nedošlo by v červnu k premiéře.

Přístroje se nepůjčují „ve vedlejší vesnici“, ale v Lidicích, jako si ho půjčila i paní Čápová sama.

Autorka v článku uvádí, že pamětníci se začali o obsah audiodramatu zajímat až po aféře s darem od Sudetoněmecké kanceláře. S textem hry byli pamětníci seznámeni dřív a jejich reakce v té době zdaleka nebyly odmítavé. O projektu jsme je informovali od počátku, a to jak osobně, tak například pozváním na prezentace projektu.

V článku se také znovu vrací do hry otázka zacházení s orálněhistorickými prameny. Citovaná Česká asociace orální historie (COHA) není navzdory názvu tak velká, a už vůbec ne normotvorná instituce, ale spíše reprezentant jednoho z mnoha přístupů. Proč nedostal slovo nikdo ze sdružení Post Bellum, pro které nahrávky Lidických vznikly?

Hodnocení umělecké kvality Rozeznění opírá autorka pouze o negativní laický názor Kláry Kalibové. Cena festivalu …příští vlna/next wave…, o níž se v článku nepíše, je ale z odborného hlediska mnohem závažnější zpětná vazba.

Vilém Faltýnek

ZA FILMY BYCH SE NEOMLOUVAL

RESPEKT 41/2012

Pan Shanaáh tvrdí, že Izrael neudělal žádné vstřícné gesto vůči Palestincům a nesnaží se dostatečně jednat s nepřáteli. Měl by prý jako gesto nabídnout Palestincům například Jeruzalém jako hlavní město pro oba státy. Připomínám tedy summit v Camp Davidu v roce 2000, kde přesně toto Ehud Barak udělal. Kromě Jeruzaléma nabídl 92 procent Západního břehu a další ústupky. Všechny návrhy však byly Arafatem odmítnuty, aniž by udělal jakýkoli protinávrh. Z nedávnější doby bych rád připomněl izraelské moratorium na výstavbu osad na Západním břehu mezi prosincem 2009 a říjnem 2010. Cílem bylo obnovit přerušená jednání o míru, která ale Palestinci odmítali a snaha skončila neúspěchem.

Dále pan Shanaáh tvrdí, že nepřátelství deklarované Egyptem a Sýrií není motivováno antisemitismem, ale způsobuje ho údajný „politický problém izraelsko-palestinského vyrovnání“. Opomenu-li několik válek s jasně deklarovaným cílem zničit Izrael, opomenu-li pronásledování, vyhánění a masový útěk židovské populace z těchto krajin –, mluví proti této domněnce neochota Egypta a Sýrie pomáhat potomkům palestinských uprchlíků a jakkoli je integrovat do společnosti. Věří snad pan Shanaáh, že syrská nenávist k Izraeli je motivována upřímným zájmem o Palestince?

Petr Franěk 

OPRAVA

V článku Pan Zrcátko musí platit v Respektu 41 jsme chybně uvedli, že exekutor by státu odvedl sedm set tisíc korun na DPH. Správná suma je sedm set milionů korun. Za chybu se omlouváme.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].