Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

DOPISY / KOLIK STOJÍ PREZIDENT

Respekt 41/2012

Rád bych zareagoval na dopis Martina Nejedlého, místopředsedy SPOZ, zveřejněný v minulém čísle Respektu. V něm přisoudil Zdeňku Bakalovi podporu Karla Schwarzenberga jako prezidentského kandidáta a obvinil pana Bakalu z ovlivňování časopisu Respekt v jeho prospěch. Skutečnost je takováto:

1) Zdeněk Bakala nepodporuje žádného prezidentského kandidáta, a pokud se rozhodne v budoucnu někoho podpořit, učiní tak veřejně a transparentně.

2) Zdeněk Bakala neovlivňuje obsah žádného z médií, ve kterých drží majetkový podíl. Tvrzení pana Nejedlého se nezakládá na pravdě a je jen jeho spekulací, která není podložena jakýmkoli faktickým argumentem.

           Pavel Kočiš, mediální
                zástupce Zdeňka Bakaly

VÍTĚZSTVÍ ÚSTAVŮ

RESPEKT 38–39/2012

Problematikou dětských domovů se zabývám už téměř 20 let, tedy mnohem déle než většina komentátorů nebo autorů nejrůznějších studií na toto téma.

Paní Čápová uvádí, že „v Česku se nenajde snad už nikdo, kdo by ústavy nahlas hájil“. Já se stavím první do řady a říkám: „Stát, ředitelé a vychovatelé udělali od poslední významné zákonné změny v roce 2002 práci, na kterou mohou být hrdí.“ Na rozdíl od minulosti dnes dětské domovy nabízejí respekt k osobnosti dětí, péči o vzdělání a všestranný rozvoj, veškeré materiální zabezpečení (někdy až příliš) a ve většině případů i citové zázemí. Samozřejmě, zdaleka ne všechny. Ale rozhodně ani každá pěstounská rodina není vzorem ve výchově dětí.

Výše uvedené nepopírá jasný fakt, že život v biologické nebo pěstounské rodině musí mít prioritu. Obávám se ale, že v současné situaci by tak razantní změna systému, jakou předpokládá novela zákona, přinesla mnohem více křivd a neštěstí, než si dokážeme představit a než se dějí v některých současných dětských domovech. K systému, kdy se bude o dítě vždy starat „rodina“ (vlastní či nevlastní), musí naše společnost dozrát. K odpovědné výchově dětí není možné lidi přesvědčit zvýšením odměny pro pěstouny nebo státem placenou odvykací kúrou pro rodiče-alkoholiky.

Vladislav Sobol, předseda
redakční rady časopisu Zámeček

 

Svatý Václav v igelitce

Respekt 40/2012

Rád bych upozornil na určitou nepřesnost v rozhovoru Od věci. Pater Václav Mareček, řeholním jménem Vít, působil jako farář u sv. Tomáše na Malé Straně několik desítek let, ale nebyl bez státního souhlasu. Byl augustinián, velmi hluboký, skromný a moudrý člověk. Ministroval jsem při jeho mších od roku 1979 až do svého odjezdu mimo ČR v roce 1991. Na událost, kterou pan Novotný popisuje ohledně „statečnosti svíčkových bab“, si však nevzpomínám. Tím netvrdím, že se nemohla stát, možná někdy dříve. Je dále pravdou, že pater Mareček nechával v boční kapli sloužit mše, případně křtít kněze bez státního souhlasu. Sám jsem několika takovým akcím byl přítomen. 

           Josef Vymazal

 

Domobrana, s. r. o.

Respekt 40/2012

V článku je pro mě nepochopitelná reakce policie. Je zřejmé, že sdružení Domobrana může kvůli okolnostem svého vzniku působit kontroverzně. Z článku ale nevyplývá, že by tato organizace ve své činnosti opravdu kontroverzní byla nebo jednala jakkoli protizákonně. Naopak, jde-li o standardní sousedské hlídky, které běžně fungují v řadě západních zemí, pak je namístě, aby policie s takovouto organizací spolupracovala. Vždyť jí to dokonce ukládá její vlastní zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, konkrétně § 17. Nelíbí-li se policii, že jsou dobrovolníci neproškoleni, proč pro ně takové školení nezorganizuje? Proč se nedomluví na společné koordinaci činností?

Naše sdružení realizuje obdobný projekt v dopravní bezpečnosti – dobrovolníci pomáhají dětem na přechodech pro chodce u základních škol. Bez asistence dopravních policistů v Plzni, respektive městských strážníků v Sokolově bychom projekt sotva uskutečnili. Pomáhají nám s proškolením dobrovolníků, jejich odborným vedením apod. Proč by to nemělo jít i jinde?

           Kateřina Pospíšilová,
                Společně k bezpečí, o. s.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v posledních dvou týdnech mohl být týdeník Respekt výjimečně doručen pozdě nebo na špatnou adresu. Za vzniklé komplikace se omlouváme. Na odstranění chyby způsobené na straně distributora intenzivně pracujeme. V případě jakýchkoli dotazů či problémů s doručováním týdeníku Respekt nás, prosím, neprodleně kontaktujte na e-mail: [email protected].

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].