Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Dopisy

Dopisy

Buštěhradský poklad

RESPEKT 22/2012

 Existence projektového záměru ve stadiu přípravy žádosti o dotaci „Rekonstrukce zámku Buštěhrad“ v zásobníku projektů Středočeského kraje byla ÚRR známa zhruba od poloviny loňského roku. V průběhu října a listopadu téhož roku byly v rámci přípravy žádosti zahájeny obvyklé předběžné konzultace o formálních náležitostech podrobného položkového rozpočtu, který je povinnou přílohou takové žádosti. K těmto jednáním byl žadatelem předložen elektronický rozpočet znějící na stejnou částku zhruba 214 mil Kč, která byla následně (v březnu a dubnu 2012) uvedena i v řádně registrované žádosti. ÚRR nikdy nedisponoval žádnými podklady znějícími na odlišnou finanční částku. Předmětem předběžných konzultací přitom nikdy není vlastní ocenění jednotlivých položek a už vůbec ne celkové náklady projektu, ale výhradně způsob jejich prezentace tak, aby bylo později v rámci vlastního hodnocení možno objektivně hodnotit, zda se jedná o v místě a čase obvyklé ceny, tedy to co se označuje jako hodnocení hospodárnosti projektu. V té souvislosti stojí za zdůraznění, že ÚRR ROP SČ je jediný mezi ROPy, který disponuje vlastními rozpočtovými specialisty, a takovéto hodnocení standardně provádí u všech předložených žádostí o dotaci.

Výstupem z této obvyklé předběžné kontroly (na které se za úřad opravdu podíleli v článku jmenovaní pracovníci) byla obecně formulovaná doporučení na formální úpravu položkového rozpočtu tak, aby tento bylo možné podrobit hodnocení hospodárnosti po následné řádné registraci žádosti.

Obecně výhradně slovně formulovaná doporučení na úpravu byla žadateli předána v tištěné podobě, žádné elektronické médium s jinými požadavky nebylo žadateli nikdy předáno ani mu nebylo zasláno.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

FAJNOVÉ ČIŽMY, SPRÁVNÝ TOP

RESPEKT 22/2012

Nevěřil jsem vlastním očím při čtení rozhovoru s Jurajem Halásem o tom, co si vezme ráno na sebe, jaké chtěl hrozně dlouho boty a že občas zajde do sekáče. Čím si server Czech Original Fashion zasloužil stránku v časopisu založeném v roce 1989 samizdatovými novináři?

Petr Skriečka

 

Upřesnění

V článku s titulkem Případ bláznivé blogerky (Respekt 21/2012) bylo slovo bláznivé uvedeno jako nadsázka. Květoslava Šamajová se proti němu ohradila a tvrdí, že ji to může při řízení s českými orgány poškodit. Za případnou újmu se omlouváme. Rovněž jsme uvedli, že v ČR je 22 psychiatrických léčeben s tisíci lůžky plus menší zařízení. Ve skutečnosti tomuto číslu odpovídá celkový počet léčeben v ČR včetně menších zařízení.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].