Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Editorial

Editorial: Špatná a dobrá zpráva

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Bývalý premiér Miloš Zeman v poslední době vystupuje v českých médiích jako kouzelný dědeček, který tu kdysi skvěle vládl, zatímco po něm přišel jen zmar, korupce, klientelismus, kmotři a prospěcháři. Neustále uděluje rady a zdůrazňuje kontrast. Už jsme několikrát psali, že většinu problémů, které dnes řešíme, zasela kdysi právě Zemanova éra.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Patří k úloze médií, aby pomáhala nezapomínat, proto tak k nelibosti mnohých činíme. V posledních dnech ale máme zcela nový a silný důkaz, který uplynulá léta zásadně aktualizuje. Jde o Mosteckou uhelnou, kterou prodávala právě Zemanova vláda.

V čísle Respektu, jež právě držíte v rukou, najdete článek, který se tomuto tématu věnuje. Máme totiž k dispozici žalobu, již připravila švýcarská strana proti Mostecké uhelné. Práce zahraničních expertů velmi ostře kontrastuje s prací těch tuzemských. Podařilo se jim totiž proniknout do praktik, které prodej provázely. Je to silné obvinění zdejších podnikatelských, úřednických i politických kruhů. Ještě důležitější ale je, že evidentně je možné se dopátrat pravdy. A to přesto, že se vynaložilo tolik energie, aby zůstala skryta.

Čím to je, že česká strana tak dlouho bránila vyšetřování (o čemž si v článku také přečtete)? Prozatímní šéf Vrchního státního zastupitelství v Praze Stanislav Mečl k případu a dosavadnímu postupu říká: „V případu činní státní zástupci mohli přistoupit k věci aktivněji, jak jsem se zatím stačil seznámit se spisovým materiálem, bylo se možné k řízení ve Švýcarsku připojit již dříve, jak nás ostatně švýcarská justice vyzývala. Z toho důvodu jsem zahájil už vnitřní kontrolu.“

Toto prohlášení prozrazuje, že někdejší „nemocný muž“ české demokracie – státní zastupitelství – se mění. Že profesionální zametači a lokajové politiků začínají být nahrazováni lidmi, kteří jsou ochotni neúplatně hledat pravdu a prosazovat právo bez ohledu na politické souvislosti. Článek najdete na str. 17–20.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 47/2011 pod titulkem Editorial: Špatná a dobrá zpráva