Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Anketa

Anketa: V jaké míře financuje vaši činnost stát? Vidíte v tom ohrožení své nezávislosti?

Pavel Franc

programový ředitel Ekologického právního servisu

EPS má od státu jen menší část prostředků. Vloni to bylo asi 14 %, o rok dříve 17. Zásadní část financování pochází ze soukromých nadací. O ohrožení nezávislosti EPS tedy nelze mluvit. Zajímavá je však otázka financování neziskovek z evropských fondů. Ty totiž mají priority nastavené Evropskou komisí. Spousta aktivit se tak dá interpretovat jako politika k naplnění těchto priorit. Chybí v nich ale podpora „hlídacích psů“ demokracie. Pro naši demokracii je to škoda.

 

06_D_n.jpgVojtěch Kotecký

programový ředitel Hnutí DUHA

Státní granty v posledních deseti letech tvořily pouze asi 10 % našeho rozpočtu.Práce Hnutí DUHA závisí hlavně na drobných příspěvcích tisíců lidí, kteří ji pravidelně podporují třeba stokorunou měsíčně nebo podobnou částkou. Proto můžeme prosazovat zdravou péči o lesy, lepší recyklaci odpadků nebo chytré inovace v energetice. V evropských zemích či USA je taková dlouhodobá pomoc neziskovým organizacím běžným zvykem. Důležité jsou také granty nezávislých nadací. Obojí dohromady nám zaručuje nezávislost na politicích, úřednících či firmách.

 

06_C_n.jpgJan Mrkvička

ředitel humanitárních a rozvojových programů společnosti Člověk v tísni

Prostředky ze státního rozpočtu tvoří zhruba pětinu rozpočtu společnosti Člověk v tísni. Mimoto, všechny prostředky získáváme na realizaci detailně formulovaných projektů, které my předkládáme donátorům, nikdo nám tedy nedává volné prostředky, na jejichž základě by mohl ovlivňovat naši činnost. K udržení nezávislosti nám také hodně pomáhají prostředky od soukromých dárců, které nám umožňují například pomáhat v oblastech ležících na okraji zájmu velkých dárců.

 

06_B_n.jpgJanek Kotecký

koordinátor sítě Bezkorupce, Oživení

V posledních letech se jednalo o 10–30 %. Nezávislost by mohl ohrožovat podíl vyšší, zejména kdybychom chtěli grantů od určité státní instituce využívat na kontrolu její vlastní činnosti. Pro nás jako watchdogovou neziskovku platí dvojnásob to co pro ostatní: nezávislost je třeba zajistit pokrytím rozpočtu z více zdrojů tak, aby výpadek jednoho segmentu neohrozil naši činnost. Ideální formou je trvalá podpora neziskovek jednotlivci – každá jich potřebuje stovky až tisíce. Není to nemožné. Já sám dlouhodobě přispívám třem. Dělejme to všichni – a vybírejme dobře!

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 29/2011 pod titulkem Anketa: V jaké míře financuje vaši činnost stát? Vidíte v tom ohrožení své nezávislosti?