Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Anketa

Anketa: Mělo by být, či nemělo sčítání lidu povinné? Má člověk právo sčítání odmítnout?

MIROSLAV SVOBODA

Vysoká škola ekonomická v Praze

Zaprvé, jde o ostrý zásah do práva na soukromí s rizikem zneužití získaných údajů. To by mohl ospravedlnit jen klíčový veřejný zájem – např. bezpečnost země nebo stabilita právního řádu. (Všeobecné volby jsou pro náš právní řád klíčové, a přesto nejsou povinné.) Zadruhé, žádané informace lze získat s dostatečnou mírou přesnosti jinak a levněji. S plnou vážností říkám, že opačné tvrzení (prezentované ČSÚ) je lež. Tím se mimochodem vracím na začátek: když ČSÚ lže v tom, jak je povinné sčítání nutné, jak bych měl věřit jeho tvrzení, že získané údaje nikdy nebudou zneužity?

KATEŘINA HLATKÁ

Iuridicum Remedium, o. s.

Pokud povinné, pak anonymní. Protichůdná vyjádření ČSÚ o způsobu anonymizace formulářů vyvolávají obavy, zda budou naše údaje v bezpečí. V takovém případě považuji hrozbu sankcí za nepřiměřenou. Podle současné právní úpravy má každý povinnost pravdivě vyplněný formulář odevzdat. Otázkou ale je, zda přínosy sčítání odůvodní masivní zásah do ústavou zaručeného práva na soukromí. Netěšme se ze slibů statistiků, že se sčítáme naposledy, příště možná nebudeme vyplňovat formuláře, ale stát si bude propojovat databáze sám a zjistí si o nás vše, kdykoli bude chtít.

ONDŘEJ KUBALA

tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu připravujeme už čtyři roky a jeho součástí bylo i zkušební sčítání. Připravili jsme ho na vzorku 0,5 % populace a bylo dobrovolné. Vyplněné formuláře nám vrátila jen polovina lidí. To ukazuje, že kdyby bylo dobrovolné i ostré sčítání, získá stát za vynaložené prostředky jen polovinu údajů. Statistici doufají, že za 10 let už budou v Česku fungovat registry a databáze dat jako v severských zemích a že do ulic už vůbec komisaři nevyjdou, protože stát zvládne sčítání sám ze svých databází. Tím pádem tak řešíme i otázku, zda má být sčítání povinné, snad naposled.

FRANTIŠEK MATĚJKA

Strana svobodných občanů

Sčítání lidu přetrvává z dob, kdy bylo vše psáno rukou v knihách. V současné době polovinu odpovědí na otázky ze sčítacích archů už stát má a do druhé poloviny, pokud má být Česká republika demokratickým státem, hájícím primárně práva občanů, mu nic není. Občané mají mít nejen právo se nezúčastnit. Skutečnost, že jim za neúčast navíc hrozí sankce, považuji za krok vůči nim v rozporu s právy na soukromí své a rodiny, garantovanými jim Ústavou České republiky. A pokud kdokoli ze soukromé sféry podobná data potřebuje, má si je zaplatit sám a nechtít to po daňových poplatních.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 12/2011 pod titulkem Anketa: Mělo by být, či nemělo sčítání lidu povinné? Má člověk právo sčítání odmítnout?