Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Anketa

Anketa: Před nizozemským soudem stanul pravicový populistický politik Geert Wilders za to, že označil islám za fašistický a Korán přirovnal k Hitlerově knize Mein Kampf. Měl by být odsouzen, nebo jen použil svého práva na svobodu slova?

JIŘÍ HERCZEG

advokát a docent na katedře trestního práva PP UK

Pokus umlčet nepohodlné názory Geerta Wilderse je útokem na svobodu slova. Svoboda projevu se totiž vztahuje nejen na informace nebo myšlenky, které jsou přijímány příznivě či považované za neškodné nebo bezvýznamné, nýbrž i na informace, které zraňují, šokují či znepokojují. Tak tomu chtějí pluralita, tolerance a duch otevřenosti, bez nichž není demokratické společnosti. Bez tolerance totiž není demokracie. Chybí-li tolerance, demokracie se mění v tyranii těch, kteří mají v rukou moc. Tolerance však není totéž co indiference. Ten, kdo je k nějakému názoru tolerantní, nemusí k němu být ještě lhostejný. Řečeno spolu s Voltairem, hluboce s Wildersem nesouhlasím, ale budu se bít, aby mohl svůj názor projevit.

ONDŘEJ ŠMÍD

doktorand PF UP v Olomouci

Demokracie je pro mnohé z nás, zejména po čtyřiceti letech nesvobody, neodmyslitelně spojena s požadavkem svobody slova. Demokracie je však postavena i na dalších hodnotách a svobodách, které jsou vyjádřeny v požadavcích ochrany menšin, svobodě náboženského vyznání, zákazu diskriminace atd. Všechny však mají v demokratické společnosti své hranice, které je někdy velmi těžké stanovit. Pokud se ale jedna ze svobod zneužije jako nástroj pro popírání ostatních demokratických svobod a práv, je třeba takovéto zneužití odsoudit. Pokud pan Wilders jednu ze svobod takto zneužil, nechť je souzen.

MARINA MELKONJAN

Organizace pro pomoc uprchlíkům

V Nizozemsku stejně jako v České republice je veřejné podněcování k nenávisti k některému národu nebo náboženství považováno za trestný čin. Omezení svobody slova je v těchto případech přípustné a je odůvodněno neblahými historickými zkušenostmi evropských národů. O tom, zda se Geert Wilders trestného činu dopustil, musí rozhodnout nizozemský soud. Domnívám se, že politika krajně pravicových stran především využívá strachu většinové společnosti z přistěhovalců, muslimů či jiných menšin k získání politického kapitálu a nemá za cíl skutečně řešit problémy dnešní multikulturní společnosti. Je však otázkou, zda trestní stíhání Geerta Wilderse naopak nepřispěje k jeho větší popularitě.

LIBOR KALINA

předseda Syndikátu novinářů Jižní Moravy

Na otázku, zda lze žalovatelně zneužít svobodu slova, není-li záměrně dehonestována osoba či firma, musím odpovědět záporně. V Americe jsem nebyl, mohu tvrdit jen to, že tloustne Evropa. Tělesně i duševně. Na tlouště prý platí štiky. Extrémní politik je svého druhu dravcem, čeřícím politické vody, testujícím demokracii. Sedí-li Wilders zásluhou podobných názorů spolu se svými nohsledy na 24 křeslech v nizozemském parlamentu, je jasné, že něco není v pořádku. Není to ale svoboda vyjadřování. Je to stav společnosti, ve které podobná slova nalézají úrodnou půdu. Tento náš problém nemůže vyřešit omezování svobody slova. Naopak, jen by jej prohluboval prohlubovalo.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 41/2010 pod titulkem Anketa: Před nizozemským soudem stanul pravicový populistický politik Geert Wilders za to, že označil islám za fašistický a Korán přirovnal k Hitlerově knize Mein Kampf. Měl by být odsouzen, nebo jen použil svého práva na svobodu slova?