Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Vaše otázky

Jak volit v zahraničí?

Jsem studentka na univerzitě v Nottinghamu. V nadcházejících podzimních volbách bych chtěla volit. Zašla jsem se zeptat na svůj městský úřad, jak to mám zařídit. Nejdřív se divili, že jsem přišla tak brzo, ale poté mi bylo řečeno, že se to prakticky nedá zařídit. Prý se musím – pravděpodobně do konce srpna – dostavit na českou ambasádu v Londýně a tam se přihlásit. Já ale letím do Anglie až 7. září.
ELA BĚLOHLÁVKOVÁ, ROZTOKY

Ptali jsme se Hany Malé z tiskového odboru Ministerstva vnitra:
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je při volbách do Poslanecké sněmovny možné volit na zastupitelském úřadě v zahraničí na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v České republice v místě jeho trvalého pobytu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 9. července 2009). Žádost se podává písemně a musí být opatřena ověřeným podpisem voliče a musí být doručena nejpozději 7 dnů před dnem voleb (tj. do 2. října 2009) obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 7. října 2009).

Nejdříve 15 dnů před dnem voleb si můžete voličský průkaz vyzvednout osobně na obecním úřadě, nebo ho úřad může předat i zplnomocněné osobě. Výhodou je, že voličský průkaz může být také zaslán na vámi uvedenou adresu, a to i do zahraničí. To je praktické hlavně v případě, že odcestujete do zahraničí před datem 24. září 2009.

S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí na zastupitelském či konzulárním úřadě České republiky. V případě Velké Británie lze hlasovat na Velvyslanectví České republiky v Londýně.

Podrobné informace o tom, jak volit v zahraničí, jsou uveřejněny na internetových stránkách ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].