Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Editorial

Anketa: Kdo má trestat soudce?

Anketa: Kdo má trestat soudce?

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt
Fotografie: Jan Viklický - Autor: Matěj Stránský • Autor: Respekt
Fotografie: Jan Viklický - Autor: Matěj Stránský • Autor: Respekt

Jan Vyklický

Mezinárodní unie soudců

Tato pasáž novely zákona je sice politicky pochopitelná, zato je protiústavní a věcně vadná. Efektivitu soudů rozhodně nezlepší. Slovenská zkušenost navíc dokazuje, že nesoudci praxi kárných soudů spíš zmírní. Navrhované složení kárných senátů odporuje demokratickým zvyklostem, a dokonce i stanoviskům politických orgánů, např. Výboru ministrů zemí Rady Evropy. V rozumných poměrech platí, že i ve složených kárných senátech musí být alespoň 75 % soudců. Tato část novely připomíná lidovou politickou tvořivost, která míjí podstatu, zlepšení práce justice!

Vojtěch Cepl

bývalý ústavní soudce

S návrhem souhlasím. Jinak by totiž hrozilo nebezpečí korporativismu. Ovšem nedostatkem návrhu, kterého si zatím nikdo nevšímá, je to, že si ministr spravedlnosti stále uchovává pravomoc odvolávat soudní funkcionáře. A tím uchovává i vliv exekutivy na justici.

Eliška Wagnerová

místopředsedkyně Ústavního soudu

Proti smíšeným senátům nelze nic namítat, bude-li ovšem dostatečně zajištěna nezávislost a nestrannost jejich „nesoudcovských“ členů. Při výkonu funkce v senátu je na ně třeba nahlížet jako na soudce. Stejně tak senát je třeba považovat za soud, a to se všemi nároky, které definoval ÚS ve své judikatuře při konkretizaci ústavních ustanovení. Členem senátu proto na první pohled nebude moci být člen parlamentu ani ten, kdo zastává funkci ve veřejné správě.

Otakar Motejl

veřejný ochránce práv

Soudit soudce může zase jen soudce nebo soud. Vzhledem k jakémusi zpochybňování dosavadní úpravy kárných senátů – částečně právem, i neprávem – nedá se podle mne předpokládat, že se problém vyřeší rozšířením senátů o nesoudcovský prvek. V soudcovské společnosti především nefunguje to, co by mělo být samozřejmostí – sebekontrola, sebekritičnost a schopnost uznat své chyby. Špatný soudce nikdy dobrovolně ze svého postu neodejde. Je to problém relativních výhod, které tento post přináší. Poměrně vysoké platy soudců se nepromítnou do penzí, takže odchod do důchodu nebo kamkoli jinam vždy znamená výrazný pokles životní úrovně.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 7/2008 pod titulkem Anketa: Kdo má trestat soudce?