Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

Toto skutkové tvrzení není pravdivé. V citované korespondenci jsem výslovně uvedl: „Důvod, který byl dne 16. 1. 2008 zveřejněn, dosud trvá a tvoří překážku jakéhokoli případného dalšího postupu prezidenta republiky“ a „Důvod, proč pan Langer nebyl jmenován, již byl zveřejněn“ a „Prezident republiky rozhodnutí městského soudu respektoval – zřejmě jste se neseznámil s příslušnou tiskovou zprávou (viz archiv tiskových zpráv na www.hrad.cz anebo periodický tisk z rozhodného období)“.

PROSTĚ TO TAK CÍTÍME

RESPEKT 16/08

Odpovědnost SZ k radaru

Rád bych reagoval na váš článek. Strana zelených (SZ) se rozhodla zvážit nabídku vlády USA v souladu s dlouhodobou českou zahraničně-bezpečnostní koncepcí, která klade důraz na NATO a EU jako na dva hlavní pilíře naší bezpečnosti s podmínkou, že umístění radaru v ČR může být zvažováno pouze na multilaterálním základě a pouze pokud dojde k jeho plné integraci do obranného systému NATO.

K tomu v Bukurešti nedošlo – NATO bude zatím pouze zkoumat způsoby, kterými by bylo možno zapojit americký systém do aliančního tak, aby v budoucnu vznikla jednotná protiraketová obrana pro celé NATO. Vzhledem k tomu, že podle všech dostupných informací neexistují bezprostřední hrozby ohrožení raketami dlouhého doletu, proti kterým je systém protiraketové obrany určen, navrhujeme vyčkat na výsledky příštího summitu NATO. Navíc v té době bude již ve Spojených státech vládnout nová administrativa, která i přestože v USA jistě panuje kontinuita v otázkách národní bezpečnosti, může mít k této věci trochu jiný přístup.

Nechceme se rozhodovat pod neodůvodněným časovým tlakem, protože si pamatujeme situaci před útokem na Irák a na tehdejší americké argumenty, které se později ukázaly jako nepřesné, či dokonce nepravdivé. SZ se chová jako odpovědná vládní strana, pokud dojde ke skutečné multilateralizaci protiraketové obrany, jsme ochotni svůj postoj opět diskutovat.

Jiří Čáslavka, předseda zahraniční sekce SZ

NE, NE A NE

RESPEKT 17/08

Vyjádření z Hradu

V článku „Ne, ne a ne“, podepsaného Ondřejem Kundrou, bylo zveřejněno, že „konkrétní důvody (jež brání ve jmenování justičního čekatele, pozn. P. H.) pak Hájek v obsáhlé e-mailové korespondenci nesdělil ani Respektu“. Toto skutkové tvrzení není pravdivé. V citované korespondenci jsem výslovně uvedl: „Důvod, který byl dne 16. 1. 2008 zveřejněn, dosud trvá a tvoří překážku jakéhokoli případného dalšího postupu prezidenta republiky“ a „Důvod, proč pan Langer nebyl jmenován, již byl zveřejněn“ a „Prezident republiky rozhodnutí městského soudu respektoval – zřejmě jste se neseznámil s příslušnou tiskovou zprávou (viz archiv tiskových zpráv na www.hrad.cz anebo periodický tisk z rozhodného období)“.

Jasně vymezený odkaz na dřívější tiskovou zprávu, včetně pramene, kde ji lze vyhledat, považuji za sdělení informace ve smyslu požadavku pana Kundry. Nehledě na to, že jsem pak v obsáhlých odpovědích, které mi autor položil, celou situaci ještě znovu zevrubně vysvětlil.

Ředitel tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Petr Hájek

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].