Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Editorial

Anketa: Je vhodné zveřejňovat videozáznamy vyučování na internetu?

Anketa týkající se zveřejňování záznamů vyučování na internetu.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt
Fotografie: Emma Pecháčková - Autor: Archiv • Autor: Respekt
Fotografie: Emma Pecháčková - Autor: Archiv • Autor: Respekt

EMMA PECHÁČKOVÁ

studentka, První reálné gymnázium v Praze

Instalace kamer do tříd sice může rodičům zprostředkovat virtuální přehled o vzdělávání jejich potomků, ale otázkou zůstává, proč ničit soukromí studentů i učitelů. Pokud si někdo přeje nahlédnout do hodin, vedení škol zajisté ochotně vyhoví a i samotní studenti vřele přivítají návštěvníky, kteří mohou přispět svým názorem do výuky. Nehledě na to, že pořizování videozáznamů může mít dopad na vztah vyučujícího se studenty. Profesor, který si je vědom přítomnosti cizího oka, se nikdy neodváží k otevřeným výkladům, které jsou pro studenty mnohem poutavější, a tudíž i prospěšnější.

MARTIN ŠEVČÍK

ředitel Základní školy Londýnská

Umím si představit zveřejňování videozáznamů na školním webu, pokud půjde o ukázky a prezentaci zajímavých školních projektů, významných prací studentů nebo besed s významnými hosty. Podmínkou takového zveřejnění je dodržení etické stránky celé věci. Projekce videozáznamů musí být přijímána všemi aktéry, tzn. pedagogy, ale i studenty. V žádném případě nesmí být videoprojekcí vyvolán pocit nejistoty, možná až ohrožení některého z účastníků, protože je potřeba mít na paměti, že cílem musí být prezentace, nikoliv kontrola nebo restrikce.

ONDŘEJ LIŠKA

ministr školství

Chápal bych to jako zajímavý způsob prezentace školy. Ovšem za předpokladu, že jsou o tom všichni aktéři informováni a souhlasí s tím a že jde z hlediska výuky o aktivitu výjimečnou a spíše ilustrativní. Pokud jsou tyto podmínky splněny, nevidím žádná rizika. Naopak může jít o netradiční způsob komunikace s rodiči a veřejností, kterým škola dává zprávu o své „otevřenosti“ a schopnosti využívat moderní technologie. Nicméně by se nemělo této formy využívat příliš často – vyučovací hodiny by přece jen neměly postrádat jistou intimitu, která je pro úspěšné vzdělávací a výchovné prostředí nutná.

KAROLÍNA RYVOLOVÁ

učitelka angličtiny, romistka

Mělo by platit, že se učitel za svou hodinu nemusí stydět, proč ji tedy pro blízké nezveřejnit. Rodina získá představu o tom, co má student znát, zároveň může spolupracovat s vyučujícím a vhodně volit metody podle jeho individuálních potřeb. Dovedu si podobnou nahrávku představit jako ideální promo před přijímacími zkouškami, kdy se rodič/student rozhodne pro vhodnou školu po zhlédnutí několika veřejně přístupných vzorků. Rodič by ale neměl mít absolutní právo zasahovat do náplně hodiny. Se svými studenty se chci o světě bavit v jeho komplexnosti a odmítám cenzurování.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 12/2008 pod titulkem Anketa: Je vhodné zveřejňovat videozáznamy vyučování na internetu?