Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Civilizace

Proč mlčet o vraždě?

Rodiče vnuků prezidenta Masaryka neměli co ztratit. Kdyby byl jejich syn zavražděn, promluvili by.

Rodiče vnuků prezidenta Masaryka neměli co ztratit. Kdyby byl jejich syn zavražděn, promluvili by.

Článek Libuše Paukertové-Leharové, autorky biografie Olgy Revilliodové-Masarykové, (Vražda vnuků TGM? Respekt č. 44/07) záslužně připomíná předčasně zesnulé vnuky T. G. Masaryka, bratry HerbertaLeonardaRevilliodovy, jejich osudy i tragickou smrt.

Závěry o příčině jejich skonu, které autorka činí nebo naznačuje, je však nutno považovat za subjektivní hypotézy, jež nemají oporu v dosud známých historických faktech ani v logické úvaze. Předpokládaná vražda jednoho, či dokonce obou bratrů postrádá jakýkoliv politický motiv; srovnání jejich významu s významem generála Sikorského je silně nadsazené.

Zatímco okolnosti smrti Leonarda Revillioda při leteckém neštěstí byly hned po válce v Československu publikovány, v případě Herbertově se obecně uvádělo, že zemřel na vnitřní krvácení, aniž byla specifikována příčina. Nedávno zjištěný údaj o průstřelu břicha, pocházející z úmrtního protokolu, i mlčení manželů Revilliodových kolem smrti staršího syna navozují spíše dojem, že šlo o sebevraždu (ať už jakkoliv motivovanou), kterou si rodina přála z pochopitelných důvodů utajit. Pokud by opravdu došlo k vražednému útoku na Herberta Revillioda, bylo by mlčení obou rodičů zcela absurdní: po smrti obou synů neměli co ztratit a žili ve svobodném světě, paní Olga ještě třiatřicet let po válce. V dokumentech, které máme k dispozici, ani v dosud publikované memoárové literatuře nenajdeme ani zmínku o podezření, že by Herbert nebo Leonard byli zavražděni.

Jakákoli svědectví, jež by třeba jen v náznaku potvrzovala autorčinu hypotézu a jež autorka eventuálně objeví při svých dalších výzkumech, by zasloužila mimořádnou publicitu. A je možné, že i již publikovaný článek osloví dosud žijící pamětníky a inspiruje je k ohlasům.

Autor je historik, pracuje v Masarykově ústavu – Archivu AV ČR.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 45/2007 pod titulkem Proč mlčet o vraždě?