Často hledáte, jak…
Obálka vydání 12/2007
12/2007 • 18.–25. 3. 2007

2007/12

Domov

Snášel forever

Marek Švehla

Mohou soudci mluvit s novináři (tedy s veřejností) o svých ostře sledovaných kauzách?

Nasaď si mé oči, sousede

Anneke Hudalla

Nakonec to přece jen trochu skřípalo. Bohudík. Příliš velká harmonie je přece vždycky podezřelá. A hned dvakrát to platí u tak citlivé záležitosti, jako jsou dějiny dvou sousedních evropských zemí. „Měli jsme trochu odlišné názory na roli Spojených států a na charakter bývalých režimů v socialistické střední Evropě,“ říká Guillaume LeQuintrec. „Němci nás považovali za protiamerické – a my jsme si mysleli, že oni to trochu přehánějí se svým antikomunismem.“

Záviš z Bruselu

Před Čechy se otevřela další pokladnice evropských fondů, tentokrát s bezmála osmi sty miliardami korun, které mají vydláždit další civilizační cestu tohoto regionu.

Proč jsem chtěl být komunistou

Silvie Lauder

V útrobách Národního archivu leží svědectví o sedmi milionech lidí, kteří tady v letech 1945 až 1989 prošli členstvím v komunistické straně.

Jeden den v životě

Petr Behenský

Vstoupil jsem do Strany zelených v dubnu 2006. Je to moje první politické zapojení a mám k němu, alespoň se domnívám, dobrý důvod.

Noční jezdci pod vratkou střechou

Kateřina Čopjaková

„Přijeli jsme sem kolem jedné v noci, vyložili nás i s nábytkem před domem a starejte se,“ vzpomíná na příchod do nového domova Jan Kandrač, jeden asi ze stovky Romů, které na Jesenicko vystěhovala vsetínská radnice.

Komentáře