0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře3. 12. 20063 minuty

Ve hvězdách

Ještě že byl Saddám Husajn odsouzen k smrti už před měsícem. Můžeme si tak alespoň z odstupu a bez velkých emocí připomenout výročí prvního zákazu absolutního trestu.

14-mobr-23-petracek2.gif • Autor: Respekt
Fotografie: Cesare Beccaria: nemá to účinek. - Autor: Archiv • Autor: Respekt
Fotografie: Cesare Beccaria: nemá to účinek. - Autor: Archiv
Fotografie: Cesare Beccaria: nemá to účinek. - Autor: Archiv • Autor: Respekt

Ještě že byl Saddám Husajn odsouzen k smrti už před měsícem. Můžeme si tak alespoň z odstupu a bez velkých emocí připomenout výročí prvního zákazu absolutního trestu. Extrémní kauzy, například zplynovači tisíců, respektive milionů lidí, kde se viny i tresty vymykají z obecně chápaných rozměrů, tvoří totiž výjimky z běžné debaty. Patřil k nim právě Saddám a v řádově nejvyšším měřítku Adolf Eichmann – v Izraeli, zemi, která nepopravuje ani nejtěžší teroristy, byl v roce 1962 oběšen podle zvláštního zákona. Přitom na obecné rovině byl trest smrti zapovězen už před 220 lety, a to v Toskánsku. Nešlo o výsledek zděšení nad popravou nějakého arcilotra, ale o produkt evropského osvícenství.

V roce 1764 vydal italský filozof Cesare Beccaria svazek O zločinech a trestech, v němž doložil nejenom nespravedlnost, ale i neúčinnost mučení a trestu smrti. Kniha velmi ovlivnila velkovévodu tehdy nezávislého Toskánska Petra Leopolda Josefa habsbursko-lotrinského (u nás je znám jako pozdější český král a rakouský císař Leopold II.). Ovlivnila ho natolik, že 30. listopadu 1786 prosadil reformu trestního zákoníku. Leopold byl vůbec zdatný reformátor, snad se snažil vyrovnat staršímu bratru Josefovi II., ale na rozdíl od něho neprosazoval centralistický model. Toskánsko mu tudíž vděčí za zrušení cechů, zrušení armády a její nahrazení občanskou milicí – a zrušení trestu smrti v rámci reformy zákoníku. Leopold prostě nařídil zničit veškeré popravčí nástroje.

Toskánský příklad následovala v roce 1849 Římská republika, která jako první na světě zakotvila zákaz trestu smrti v ústavě, pak Venezuela (1863) a Portugalsko (1867). Pozoruhodné, jako by právě katolické země ukazovaly cestu, ač církev jako taková jednoznačně odmítla trest smrti až za pontifikátu Jana Pavla II. Nicméně nový trend našel ohlas i v protestantských Spojených státech – jako první stát Unie zrušil trest smrti již v roce 1847 Michigan. Ale těžko ideově paušalizovat. Totéž osvícenství, které vedlo Leopolda ke zrušení absolutního trestu, přišlo v revoluční Francii s neblaze proslulou gilotinou. A významné státy, které dodnes trest smrti používají, tvoří nejednotnou skupinu – USA, Čína, Japonsko, Indie, Indonésie… V Asii vystoupily z trestu smrti jen Filipíny, Kambodža, Nepál, Bhútán, Turkmenistán. Mají snad jinak něco společného?

Řekneme-li Toskánsko, můžeme si představit řadu atributů a osobností. Patří sem Etruskové a první krajinotvorba v Evropě (vysoušení bažin). Patří sem renesanční vily za dostupnou cenu (od nich se odvozuje tzv. Toskánská frakce v německé sociální demokracii). Patří sem Leonardo da Vinci i Oriana Fallaciová. Ale 30. listopadu sem patří hlavně zákaz trestu smrti. V roce 2000 regionální úřady vyhlásily tento den za památný a právě před rokem proběhla konference Afrika pro život za účasti 14 afrických ministrů spravedlnosti – samozřejmě ve Florencii.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].