0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Rozhovory14. 10. 200611 minut

Naše společnost je k matkám tvrdá

Je to vážné téma dneška: Nakolik zaměstnanost rodičů bere v úvahu potřeby nejmenších dětí? Raný psychický vývoj dítěte a rodinná péče patří k hlavním profesním zájmům docentky Lenky Šulové.

Eva Labusová
Fotografie: Lenka Šulová - Autor: Radim Beznoska • Autor: Respekt
Fotografie: Lenka Šulová - Autor: Radim Beznoska • Autor: Respekt

Je to vážné téma dneška: Nakolik zaměstnanost rodičů bere v úvahu potřeby nejmenších dětí? Víme, co je tu všechno ve hře? Víte třeba, že už čtrnáctidenní dítě reaguje intuitivně jinak na otce a jinak na matku?

Raný psychický vývoj dítěte a rodinná péče patří k hlavním profesním zájmům docentky Lenky Šulové (52), vedoucí oddělení sociální psychologie katedry psychologie Filozofické fakulty UK v Praze.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Je pravda, že v dnešní rodině je oslabena role otce?

Je to bohužel tak. Potkávám mnoho mladých žen, které dávají najevo názor, že muž je jako rodič jakási jejich slabší náhražka. Určitě to souvisí s tím, jak automaticky byly donedávna děti při rozvodech svěřovány do péče matek. Já se snažím všude, kde působím, vysvětlovat, že žena a muž mají ve vztahu k dítěti zcela specifické a nezastupitelné postavení. Pokud vychovává matka dítě sama, nemůže otce nikdy úplně nahradit, a naopak. Role matky a otce jsou komplementární, vzájemně se doplňují.

V této souvislosti je potřeba stále a nahlas připomínat: pro každého z nás je rané dětství určující a také velmi zranitelné období. V posledních šesti letech se výzkumu specifičnosti otcovské a mateřské role věnuji zevrubně také ve spolupráci s francouzskými kolegy. Výsledky jsou úžasně zajímavé.

V čem například?

Tak třeba: už čtrnáctidenní dítě reaguje jinak, pokud je v noci v úplné tmě z…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc