0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Obálka vydání 50/2005
50/2005 • 11.–18. 12. 2005

2005/50

Editorial

Editorial

Marek Švehla

Vážené dámy, vážení pánové,
ve světle
návštěvy čínského premiéra v Česku zanikla jiná pozoruhodná mise, která se nedávno objevila v Praze. Skupina íránských poslanců přijela vyjednávat o účasti českých firem v íránském jaderném programu, který – alespoň podle vážného podezření Evropské unie a USA – směřuje k výrobě atomové zbraně. Cesta padla na úrodnou půdu a do domlouvání obchodů se zapojil i premiér a ministr průmyslu. Čtěte náš článek na straně 5. Dále nabízíme téma o novém fenoménu v České republice – vzniku a působení mozkových trustů. V kulturní rubrice přinášíme mimo jiné recenzi nového filmu Jana Švankmajera.
Přeji inspirativní čtení.

Zahraničí

Svět kolem

Zbyněk Petráček

Když populisté hrozí

Markéta Pilátová

Nevládní organizace? Pozor na špiony!

Alexandre Gajdamacký

Ruské tažení proti NGO můžeme zobecnit takto: špatní bojaři z dumy, dobrý car Putin a strach z barevných revolucí.
Nevládní organizace alias nevládky alias NGO. V civilizovaných zemích symbol toho, jak lze úspěšně i levně suplovat vládní aktivity. Jinde symbol zla. Například v Rusku.
Již v listopadu britský list Financial Times ústy svého moskevského zpravodaje Neila Bacleyho předpověděl bouři připravovanou ve Státní dumě (dolní komoře ruského parlamentu). Šlo o legislativní novelu, která má reglementovat činnost nevládek: „Mimořádně přísná opatření vyvolaná ‚barevnými revolucemi‘ v Gruzii, Kyrgyzstánu a na Ukrajině mohou vést k tomu, že ruské zákony regulující život místních NGO budou nejsurovější v celém postsovětském prostoru.“
Řada vysoce postavených ruských úředníků již delší dobu tvrdí, že právě NGO hrály velkou roli v aktivizaci revolučních změn v postsovětských republikách. Proto se Rusové rozhodli provést „preventivní opatření“.

Irácké řešení pro Irák

Zora Hesová

Může se Irák dopracovat z totalitní diktatury, pak okupace a posléze demokratického provizoria až k plné svéprávnosti na bázi zásady „jeden občan, jeden hlas“? Právě to naznačí tento čtvrtek. 15. prosince půjdou Iráčané letos už potřetí k volebním urnám – aby zvolili první stálý parlament. Přestože se životní podmínky stále nelepší, volební účast, počet politických seskupení a zájem o politiku rostou. Možná půjde i o volby demokratické: tentokrát jsou kandidáti známi dostatečně dlouho předem, zato výsledek předem jasný není, jak tomu bylo u ústavního referenda v říjnu, a volby se nikdo nechystá bojkotovat. Něco se skutečně mění.

Domov

Připomeňme si

Ondřej Kundra, Marie Drápalová

Všichni do bunkru!

Jáchym Topol

Naši obchodníci s cizí smrtí

Silvie Lauder

Skupina íránských parlamentářů přijela počátkem tohoto měsíce jednat o české atomové spolupráci na pozvání komunistického poslance Stanislava Fischera.

Čínský premiér převálcoval Prahu

Jaroslav Pašmik

V zahradě Úřadu vlády panuje vzrušená atmosféra. Oficiální delegace českých ministrů se štosuje vlevo, napravo už čeká v pozoru čestná jednotka. Vtom vjíždí do areálu hejno policejních motorek a kolona aut v čele s opancéřovaným audi, ze kterého vystupuje čínský premiér Wen Ťia-pao. Po poctách a hymnách mizí politici uvnitř Strakovy akademie. Tiskovka bude za hodinu. Právě čas na malé zamyšlení o tom, co se bude dít, až vládce největší totalitní říše současnosti dostane tvrdé otázky od hejna představitelů zdejšího nezávislého tisku. O tom, že dotazy padnou, není možné pochybovat: žijeme přece ve svobodné zemi. Jak se však záhy ukazuje, praxe funguje trochu jinak.

Šestinedělka v Gugolandu

Jáchym Topol

Jandák chrání památky

Jan Kovalík

Vítězslav Jandák si zlepšení péče o památky předsevzal již při svém jmenování do funkce ministra kultury. Minulý týden se do toho s vervou pustil. Odvolal celkem dvacet šéfů Národního památkového ústavu a památkového odboru ministerstva. V odborné veřejnosti vypukl poprask, vznikají protestní petice, experti si klepou na čelo, odvolaní ředitelé nechápou, co se děje, a hlásí se znovu do konkurzu na svá místa. Největší poptávka je ale zatím po nedostatkových informacích: co bude v plánech ministra následovat a jak to celé souvisí s řešením problémů kolem zdejších památek.

Komentáře

Glosa

Erik Tabery

Glosa

Marek Pokorný

Máme problém – slabé Německo

Luboš Palata

Chudá, slabá, zadlužená. Taková je dnes Spolková republika Německo, země, kterou už jako třetí premiér za poslední tři roky v úterý poprvé navštívil Jiří Paroubek.
Německo sice zůstává a do vstupu Turecka zůstane největším státem Evropské unie, ale už dávno není státem nejbohatším, dokonce ani bohatým. Sjednocené Německo se propadlo pod průměr Evropské unie a díky pokračující stagnaci se propadá stále víc. Praha je dnes bohatším a nesrovnatelně rychleji se rozvíjejícím městem než Berlín, který stojí před bankrotem. Česko už je i podle jednoznačných statistik zemí, která má vyšší hospodářskou výkonnost než spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko a kolem německého hlavního města se rozprostírající Braniborsko.
Nejen nové spolkové země, ale celé Německo prožívá krizi, kterou od války nezažilo, zatímco Česká republika žije svá nejlepší léta, podobná poslednímu období Rakouska-Uherska. Německo se změnilo a většina Čechů to pořád ještě nepochopila.

Právo se mění k lepšímu

Zdeněk Kühn

Po více než čtyřiceti letech je tu nový trestní kodex. Po svém nedávném přijetí už stačil rozpoutat velkou diskusi. Není divu, vždyť jde za celou dobu existence České republiky o první přijetí takto zásadní normy. Co z toho plyne pro normálního občana?
Předně je nutno říci, že pro běžný život nespojujme se zákonem žádné revoluční novinky. Je pravda, že trestní kodex přináší velmi důležité změny v některých zásadních principech trestního práva, zejména upouští od pro laika velmi obtížně pochopitelného rozlišování materiální a formální stránky trestného činu, tyto změny však kromě profesionálních právníků nejsou pro širší veřejnost podstatné.

Ve hvězdách

Petr Třešňák

Den poté

Zbyněk Petráček