0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře10. 12. 20056 minut

Právo se mění k lepšímu

Po více než čtyřiceti letech je tu nový trestní kodex. Po svém nedávném přijetí už stačil rozpoutat velkou diskusi. Není divu, vždyť jde za celou dobu existence České republiky o první přijetí takto zásadní normy. Co z toho plyne pro normálního občana? Předně je nutno říci, že pro běžný život nespojujme se zákonem žádné revoluční novinky. Je pravda, že trestní kodex přináší velmi důležité změny v některých zásadních principech trestního práva, zejména upouští od pro laika velmi obtížně pochopitelného rozlišování materiální a formální stránky trestného činu, tyto změny však kromě profesionálních právníků nejsou pro širší veřejnost podstatné.

Po více než čtyřiceti letech je tu nový trestní kodex. Po svém nedávném přijetí už stačil rozpoutat velkou diskusi. Není divu, vždyť jde za celou dobu existence České republiky o první přijetí takto zásadní normy. Co z toho plyne pro normálního občana?

Základní hodnotou je lidský život

Reklama

Předně je nutno říci, že pro běžný život nespojujme se zákonem žádné revoluční novinky. Je pravda, že trestní kodex přináší velmi důležité změny v některých zásadních principech trestního práva, zejména upouští od pro laika velmi obtížně pochopitelného rozlišování materiální a formální stránky trestného činu, tyto změny však kromě profesionálních právníků nejsou pro širší veřejnost podstatné.

V nejobecnější rovině jsou tu dva základní aspekty, kde lze hovořit o skutečně zásadní změně. Za prvé je to změna struktury kodexu, kdy se na rozdíl od dosavadní kolektivistické úpravy jasně zdůrazňuje, že základními hodnotami, které trestní zákon chrání, jsou lidský život nebo zdraví, nikoli ochrana státních zájmů, jak je tomu v dnešní úpravě. Do popředí trestněprávní ochrany se tedy dostává člověk, jeho život, zdraví, tělesná integrita, osobní svoboda, nedotknutelnost, důstojnost, vážnost, čest, ochrana jeho soukromí, obydlí, majetku a jiných jeho základních lidských práv. Jinými slovy, zatímco dnešní trestní zákon začíná v paragrafu 91 trestným činem vlastizrady, za kterým následuje rozvracení republiky, a vražda je upravena až v paragrafu 219, nový trestní zákon…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc