0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy20. 12. 20034 minuty

Dopisy

Žádný rozpad, integrace běží dál

Rád bych připojil několik poznámek k textu Erika Taberyho Pravice hledá společnou řeč (Respekt č. 45/2003). Konference, kterou zmiňuje a kterou koncem října pořádal Institut Karla Havlíčka Borovského, se zabývala možnostmi spolupráce „nesocialistických stran“. Nebyl to tedy pokus o „sjednocení pravice“, jak autor píše, ale užitečná výměna názorů. Nedá se jistě očekávat, že by jedna konference zvládla náročný úkol „sjednocení pravice“. To naopak prakticky probíhá v rámci Koordinační rady stran, která je místem, kde je možné formulovat společná stanoviska. Liberální prostor k integraci je tady tedy stále.

Josef Brož, Praha

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Francie pokutu neplatila

Jako člověka, který se na katedře evropského práva PF UK zabývá činností Evropského soudního dvora, mě zaujal článek Marka Švehly Česko in natura (Respekt č. 47/2003) o projektu Natura 2000. V jinak skvělém textu se autor dopustil drobné nepřesnosti, když se píše, že Francii, která „nezařadila do Natury mokřady v povodí Loiry, Evropský soudní dvůr v roce 1998 odsoudil k pokutě 105 tisíc eur denně až do zjednání nápravy“. Nešlo totiž o skutečný rozsudek ESD, ale o oznámení Evropské komise, že bude Francii žalovat za to, že stále nerespektuje deset let starý rozsudek…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc