0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Diskuse27. 6. 20033 minuty

Zvíře podle zdravého rozumu

Britský filozof Roger Scruton si před třemi lety v jednom ze svých textů (City Journal č. 3/2000) povšiml, že žijeme v době, která ztrácí představu o povinnostech, zato však klade dosti vehementně důraz na práva. Těch se domáhají neustále další a další skupiny. To je podle Scrutona špatně. Většinová pravidla soužití se tak stávají jen jednou ze životních alternativ a civilizace si podřezává větev, na které sedí, respektive vyrostla. Scruton argumentuje morální

inflací: čím více bude práv, tím menší se budou těšit úctě, protože každý bude mít brzy právo na cokoli. Doufá proto, že nakonec přece jen převáží zdravý rozum.

Homo spiritus

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Tuto myšlenku je nutné připomenout nad diskusí, která se v Respektu už několik čísel vede v souvislosti se šimpanzi a jejich genetickou podobností lidem. V minulém Respektu se k věci vyslovil Marek Švehla polemikou Proč se bát homo šimpanze (Respekt č. 26/2003), jež reagovala na komentář Zvíře podle bible (Respekt č. 24/2003). Švehla vážně tvrdí, že do diskuse by se měli zapojovat pouze lidé s jeho názorem: „Pokud si někdo myslí, že vztah lidí a zvířat má zůstat v dnešních konturách, je lepší prostě mlčet.“ Až poté zopakuje, že přeřazením šimpanzů do rodu Homo by „padla i poslední, biologická odlišnost od lidí a otevřela by se cesta k jejich vyšší právní ochraně …

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc