Obálka vydání 20/2003
20/2003 • 11.–18. 5. 2003

2003/20