0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Diskuse13. 5. 20015 minut

To vám musí stačit

Jaroslav Kmenta i Bohumil Doležal se na tomto místě po svém pokoušeli odpovědět na otázku (Respekt č. 1518/2001), co ohrožuje kvalitu českých tiskových médií. Rád bych připojil vlastní pohled.

Bertelsmanne, přijď

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Domnívám se, že kvalitu tuzemských novin ohrožuje pět faktorů: regionální vlastníci; orientace majitelů pouze na náklad; blízkost šancí a informací; obraz, který o sobě média vysílají, a konečně válečný stav mezi politiky a novináři. Vezměme to popořádku. Regionální vlastníci jsou determinováni provinčním myšlením. Jedná se o malé podnikatele nezvyklé cítit zodpovědnost za větší celek, než je jejich podnik. Jen velký vydavatel nadregionálních tiskovin cítí zodpovědnost i za osud země, ve které své tiskoviny vydává, a to bez ohledu na svou národnost. Zatím však v Česku ani jedno ze skutečně velkých evropských vydavatelství (Bertelsmann či Springer) není výrazně zastoupeno a chování menších podnikatelů (vydavatelé z Passau a Düsseldorfu) vyvolává dojem, jako by počítali s tím, že na našem trhu pobudou pouze chvíli. Orientují se totiž na momentální zisk, kterého dosahují nejtriviálnějšími prostředky: snižují počty redaktorů a brání založení rešeršních oddělení, která v zahraničí zaměstnávají čtvrtinu až třetinu redakce. Takový stav pak usnadňuje průnik do médií vlivovým agenturám, které se redakcím snaží…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc