0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Rozhovory6. 8. 200511 minut

Jak jsme o slávu přišli

Rámeček

MILAN MACHOVEC se narodil 23. srpna 1925 v Praze. Studoval filozofii, teologii a klasickou filologii. Od roku 1950 přednášel na FF UK, kde se stal roku 1968 profesorem. O dva roky později byl pro své politické postoje propuštěn a na univerzitu se vrátil až roku 1990. Mezitím působil v opozičním hnutí, organizoval „bytové univerzity“ a podepsal Chartu 77. Jako myslitel vyšel z české humanistické tradice (Hus, Dobrovský, Palacký, Masaryk), přiklonil se k marxismu, ale zároveň jej ovlivnili náboženští autoři (sv. Augustin). Stal se spolu s Erichem Frommem a Ernstem Blochem představitelem dialogu mezi ateisty a věřícími v celosvětovém měřítku. Jeho kniha Ježíš pro moderního člověka, která vyšla v českém samizdatu roku 1974, byla přeložena do řady světových jazyků. Náš text je zkrácenou verzí rozhlasového rozhovoru, který vysílal Radiožurnál.

Anglický list The Economist nedávno napsal, že ve východní Evropě byl dialektický materialismus vystřídán normálním materialismem.

To je ryze západní iluze. Marx říkal dialektický materialismus něčemu, co bylo pojmově příliš složité, aby tomu členové komunistického vedení vůbec rozuměli. Tady žádný dialektický materialismus nevládl, tady vládl sprostý teror. Marxismus znamenal: já budu vládnout a ty drž hubu.

Jak se u nás mohla komunistická moc tak pohodlně uchytit?

Během dvacátého století se historie na naší planetě globalizovala a malé země určovaly chod svých dějin jen…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc