0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace26. 12. 19996 minut

Železná Margaret mezi husity

Na politickém životopise Margaret Thatcherové začal Hynek Fajmon pracovat roku 1992, a jeho anglickou verzi dokončil o dva roky později na London School of Economics, kde získal stipendium (české vydání je autorovým překladem). Kniha, psaná přístupným, nicméně poněkud rozvleklým stylem, nabízí podrobný pohled do kuchyně britské politiky. Ta je sice pro mnohé státy usilující o demokracii vzorem, jenže často se přehlíží, jak hluboce je zakotvena v ostrovních tradicích. Fajmon setrvává v Británii a o českém kontextu se nezmiňuje, čtenář se však nad obsáhlým svazkem neubrání otázce, zda něco tak specifického, jako je britský konzervativismus a thatcherismus zvlášť, bylo vůbec přesaditelné do středoevropské půdy.

Vyzrálá strana

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Kniha se nezabývá jen ideologií, ale především detailními podrobnostmi praktického politického provozu. Právě ty zřetelně ukazují, co vše v českých zemích chybělo, aby tu mohly být představy Margaret Thatcherové uskutečněny s podobným úspěchem jako v Británii. Především chyběla vyzrálá strana, která by odrážela více méně stabilizované postoje podstatné části veřejnosti. Britští konzervativci se sdružují kolem několika pevných zásad, které nemají ani tak charakter idejí jako životních pocitů. Prioritou jsou individuální svoboda a rovná příležitost pro všechny. Na druhém místě je úcta k rodině, na třetím péče o stát a národ, přičemž hlavním posláním státu je tvorba pravidel „fair play“ a vynucování jejich dodržování. Férovost…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc