0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace23. 5. 19994 minuty

Bohulibé spolčování

Cílem nedávné návštěvy bývalého německého prezidenta Richarda von Weitzsäckera v Praze nebylo posezení v kavárně Slavii s manželi Havlovými, jak by se mohlo zdát ze zpráv sdělovacích prostředků. Ve skutečnosti byla hlavní náplní pobytu německého exprezidenta účast na Mezinárodním diskusním fóru občanských organizací, pořádaném v rámci kampaně dní pro občanský sektor. O tomto setkání však média téměř nereferovala.

Nezájem, či prozíravost?

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Občanský sektor vychází z iniciativy lidí, je prostředkem jejich seberealizace a dokáže mnohé problémy řešit efektivněji než stát. Ten může v různých případech předat část svých kompetencí právě občanským organizacím, které mohou být kontrolovány přímo sponzory. Jejich případný zisk je určen výhradně na jejich další rozvoj. Římské právo znalo pojem nadace již ve 4. století. První charitativní organizace se u nás objevují ve 13. století, především díky křesťanské věrouce. Ze solidarity s chudými a nemocnými vzniklo mnoho špitálů financovaných kláštery či feudály. K rozkvětu občanského sektoru došlo za národního obrození, kdy k charitativním organizacím přibývaly spolky a sdružení s nejrůznějším zaměřením. Pro komunistický režim byla oproti tomu typická snaha všechny nestátní organizace zničit - už jen proto, že vznikly ze svobodné vůle občanů, nebyly tak snadno kontrolovatelné státem a propagovaly pojem solidarita. S kým být solidární, když jsou všichni stejně zabezpečeni a šťastni? Některé organizace spadly pod…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc