0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Zahraničí29. 11. 19984 minuty

Kdo je starší bratr

Časy se mění, studená válka mizí v zapomnění, ale geopolitická hra na trojúhelník mezi Washingtonem, Pekingem a Moskvou dál běží na plné obrátky. Jestliže ovšem v 70. letech Moskva neustále obviňovala Američany, že hrají „čínskou kartu“, aby obklíčili a zničili Sovětský svaz, dnes po této kartě sahá právě ona. Přesněji - sahala. Průběh rusko-čínského summitu v Moskvě totiž minulý týden v tomto ohledu naznačil zcela klíčovou změnu.

Mezi Evropou a Asií

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Když se roku 1991 Sovětský svaz stáhl ze střední Evropy, rozpadl se a mnoho národů, které okupoval (především Ukrajinci), se emancipovalo a přerušil se tak třísetletý, navzdory třem kostýmům - monarchie Romanovců, komunismu a gorbačovské perestrojky - kontinuální běh ruských dějin. Rusko zbavené imperiálních základů začalo kormidlovat bez nápadů, co se sebou samým. Boris Jelcin si toho byl vědom a po svém druhém zvolení prezidentem uložil svým poradcům, aby vypracovali „novou národní ideu“. Sám Jelcin v obavách, že abstraktní demokracie nepostačí, sáhl zpočátku po imperiální rétorice svých politických konkurentů Žirinovského a Zjuganova, až zjistil, že Rusy to nijak neintegruje. Pak zkoušel různé nápady. Jednou více zdůrazňoval význam státu, pak zase udržení nedělitelného území. Jednou zdůrazňoval evropskost Ruska, poté zase jeho asijskost.V téže době se ruská zahraniční politika houpala ode zdi ke zdi. Vize euroasijské konfederace se rozpadla stejně rychle jako počáteční Gorbačovova iluze, že lze…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc