0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura18. 10. 19986 minut

Roztodivné společenství

Ediční řada „Dějiny států“ Nakladatelství Lidové noviny se rozrůstá. Další pohled za oceán nabídly Dějiny Brazílie. Jan Klíma, autor této první souborné české práce o historii největšího latinskoamerického státu, už před dvěma lety vydal v téže edici Dějiny Portugalska. Nová monografie ovšem není v žádném případě pouhým rozvedením té předchozí. Autor nepopisoval osudy Portugalců v Jižní Americe, ale soustředil se na „podivuhodný proces vzniku a utváření nového národa“, jehož zdroje vyšly ze tří kontinentů. Ústředním motivem Klímova výkladu se stalo „setkávání“ evropské civilizace s americkým a africkým vlivem, střetávání tradic, zvyků a ras.

Rudá, bílá, černá

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

V posledních pěti stoletích se poměr sil na brazilském území mnohokrát změnil. Původní indiánští obyvatelé dlouho bělochy početně převyšovali a pro svou bojovnost a zálibu v kanibalismu byli postrachem portugalských osadníků. Ani poté, co domorodce zatlačili do vnitrozemí, ale Evropané východ jihoamerického kontinentu neovládli. Už od 16. století sem totiž byli po tisících přiváženi černí otroci z Afriky. Zatímco indiánský vliv postupně upadal, africký spíše sílil - v tom se portugalské kolonie podstatně lišily od španělských. Soužití tří ras nebylo nijak mírumilovné, běloši indiány zabíjeli a zabírali jejich území, černochy drželi v poutech, uprchlí otroci se zase shromažďovali v opevněných střediscích (quilombos), odkud napadali plantáže a usedlosti. Portugalci navíc soupeřili s Francouzi…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc