0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy10. 5. 19984 minuty

Dopisy

Funkce jezevce v lesním ekosystému

Pracuji na katedře zoologie PřF UP v Olomouci jako profesionální zoolog. Pravidelně čtu i týdeník Respekt. Líbí se mi jeho pojetí. V rubrice Minulý týden (Respekt č. 18/98) se objevila zpráva, že „myslivci a veterináři vyzvali vládu, aby konečně změnila svůj nekoncepční přístup k volně žijícím živočichům a povolila odstřel fatálně přemnoženého jezevce“. Protože se mimo jiné funkcí jezevce v lesním ekosystému zabývám a byl jsem různým jednáním přítomen (včetně konference o jezevci v Plzni), jsem nucen se veterinářů i myslivců zastat, neboť takto žádný jejich požadavek formulován nebyl. Ti naopak akcentovali námi prováděnou analýzu monitoringu jezevce lesního, chápali jeho stabilizační funkci v lesním ekosystému, a na druhé straně my (jsme-li ve vašem textu pokládáni za ochránce přírody) respektujeme skutečnost, že jezevec při přemnožení (které však zatím na Moravě nijak zvlášť nehrozí) může být významným vektorem z hlediska veterinárního. Význam zdařilé plzeňské konference spočívá právě ve skutečnosti, že mezi profesionálními zoology, veterináři i myslivci byla navázána plodná spolupráce. Náš monitoring, který probíhá zatím na území Moravy, byl přítomnými plně akceptován a budeme v něm pokračovat.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.

Vyměnit politiky

To, že v ČR není jasné, kdo má vládnout, není vina volebního…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc